Kocúrkovo

Ján Chalúpka napísal Kocúrkovo. Predstavil typ malého mesta, ktorého predstavitelia si o svojom postavení myslia viac, ako v skutočnosti znamenajú. My si pokojne môžeme zameniť malé mesto za malú krajinu. V súčasnej hre má Robert Fico plné ústa sociálneho štátu. Slovo sociálny používa vo veľmi rôznych významoch. Napríklad chudobný sa volá aj sociálne slabý. Ak sa stane človek nezamestnaným, má ho zachytiť sociálna sieť. Alebo existujú sociálne podniky. Majú slúžiť na vytváranie dočasných pracovných miest, slúžia však skôr ich zakladateľom.

Avšak aj bohatší človek sa môže stať sociálne odkázaným. Napríklad človek na vozíčku potrebuje asistenciu iného človeka. Alebo seniori, ktorí často potrebujú asistenciu pri bežných situáciách. V normálnej krajine zákony upravujú prostredie sociálnych služieb tak, aby zlepšovali kvalitu života tých, ktorí ich potrebujú. Naša rezortná ministerka má podľa Fica veľké sociálne cítenie. Zákon o sociálnych službách, ktorý táto vláda prijala, by sa však za čias minulých vlád nemohol dostať ani do legislatívneho zámeru. Prijatý zákon totiž znemožní väčšej časti poskytovateľov sociálnych asistenčných služieb ich existenciu. Je to vážny problém, máločo tak nesociálne a hlúpe, ako je tento zákon, bolo v dejinách ponovembrového Slovenska prijaté.

Iným príkladom moderného Kocúrkova je odvolacie konanie na súde. Ak žalujete niekoho na okresnom súde v občianskom či obchodnom spore a neuspejete, máte právo sa odvolať. Ibaže všetko je inak vtedy, ak Harabin urobí novelu občianskeho súdneho poriadku. Spočíva v tom, že sudca nemusí vytýčiť odvolacie konanie a rozhodne bez pojednávania, alebo rozhodne napríklad mesiac pred vytýčeným pojednávaním. Vraj Ústavnému súdu stačil taký argument na obranu tej hlúposti, že oznámenie o tom, kedy sudca rozhodne, bude päť dní predtým na nástenke príslušného súdu. Takže všetci občania z celého kraja, ktorí sa odvolali, by mali denne kontrolovať nástenky. To by možno malo význam pre tendre, ktoré táto vláda realizuje, ale určite nie pre tisíce ľudí, ktorí nechcú nič iné, iba spravodlivosť.
Spôsob, akým chce vláda oddlžovať zdravotníctvo, tiež patrí medzi majstrovské diela hlúposti. Z nespornej pohľadávky sa má stať sporná. Navyše, veritelia sa majú vzdať svojich budúcich práv, ktoré ešte nenadobudli. Táto sabotáž zdravého rozumu by nebola naozaj možná nikde. Ani v Kocúrkove.
Možné to je iba vo Ficove.

Zdroj: .týždeň 23/2009

Leave A Reply

Navigate