Zelená kniha

1. Predslov

2. Executive Summary

3. Úvod

4. Metodika

Stiahnuť celú knihu

5. Kapitola 1: Slovenský model manažovanej konkurencie

1.1 Organizácia: V jednej skupine s Nemeckom, Holandskom a so Švajčiarskom

Navigate