Jedna rekonštrukcia

Minister financií Ján Počiatek tvrdil, že nevie zrekonštruovať údaje o spoločnosti Veriteľ. Ako je to možné? A je to jediná vec, ktorá by si zaslúžila rekonštrukciu?

Súčasná vláda sa snaží znevážiť či kriminalizovať prácu spoločnosti Veriteľ, ktorá v minulom volebnom období oddlžovala zdravotníctvo, okrem iného aj argumentom, že na posúdenie činnosti Veriteľa chýbajú základné údaje. Pozoruhodné. Napríklad aj preto, že dnešný štátny tajomník ministerstva financií František Palko bol za minulej vlády generálnym riaditeľ jednej zo sekcií na ministerstve a zúčastňoval sa valných zhromaždení Veriteľa, kde ministerstvo zastupoval. Stratil pamäť?

.všetci klamali?
Je argument o nemožnosti rekonštrukcie údajov pravdivý? Nuž, minister Počiatek môže nájsť v archíve vyše 600 strán dokumentov a všetky dokumenty musia byť aj u účastníkov, ktorí sa oddlžovania zúčastňovali. Každá pohľadávka, ktorú Veriteľ spracovával, bola sprevádzaná notársky osvedčeným čestným vyhlásením dlžníka a aj toho, komu pohľadávka patrila, o tom, že je naozaj pohľadávkou, že je správna nespochybnená, uznaná, a nie je požadovaná jej opakovaná úhrada. Ak by aj výnimočne došlo k omylom a nepresnostiam, tak to bolo zapríčinené neschopnosťou verejnoprávnych nemocníc a poisťovní presne evidovať svoje záväzky. Od týchto subjektov totiž dovtedy presnú evidenciu záväzkov a pohľadávok nikto nežiadal – samozrejme, okrem zákonov.
Veriteľ bol opakovane kontrolovaný NKÚ, prokuratúrou, vyšetrovateľmi z útvaru boja proti korupcii, bol riadne auditovaný a znova prekontrolovaný vrátane daňového úradu a finančnej kontroly ministerstva financií. Tí všetci podľa Počiatka klamali? Určite nie. Celá správa o Veriteľovi je len ministrovým poslušným prisluhovaním Ficovi v jeho ťažení proti reforme zdravotníctva a súkromným zdravotným poisťovniam.

.tipy pre Počiatka
Keď Veriteľ ukončil svoju činnosť, zostalo mu na účtoch vyše 650 miliónov korún. Naša vláda na jednom zo svojich posledných zasadnutí rozhodla, že peniaze budú ako likvidačný zostatok prevedené na účty ministerstva zdravotníctva a budú použité iba na riešenie tých dlhov, ktoré v čase likvidácie Veriteľa neboli ešte jasné (napríklad na základe právoplatného rozhodnutia súdu). Navyše, peniaze sa smeli použiť iba na dlhy, ktoré vznikli do konca roku 2004.
Likvidačný zostatok Veriteľa – 650 miliónov – nakoniec za Fica použili. Vyše 280 miliónov dostala štátna Spoločná zdravotná poisťovňa. Tá, ktorú počas minulej vlády nie veľmi úspešne riadil dnešný minister zdravotníctva Ivan Valentovič. Zaujímavé je, že nikto nevie, za čo tieto peniaze dostala, a prečo ich dostala iba táto štátna poisťovňa. Nejde o neoprávnenú štátnu pomoc? Z akého titulu a v súlade s ktorým uznesením vlády boli tieto prostriedky uvoľnené? Na aké účely poisťovňa tieto peniaze použila? Tip pre Počiatka: toto by stálo za rekonštrukciu.
A keď rekonštruovať, tak komplexne. Zaujímavá je aj ďalšia úhrada vyše 140 miliónov korún jednej bratislavskej firme za dlh ešte z roku 1990. Veriteľ na základe právnych analýz nemohol za túto takzvanú pohľadávku vo výške asi 70 miliónov korún zaplatiť ani korunu, pretože pohľadávka jednoducho neexistovala. Ako sa stalo, že neexistujúci dlh sa za Fica stal existujúcim, a to v dvojnásobnej výške? Že by riaditeľ nejakej nemocnice uznal neexistujúci dlh? Ten pred ním to odmietol a bol na hodinu odvolaný. Nuž, znova sme na počiatku. Môžeme rekonštruovať.

Zdroj: .týždeň 7/2008

Leave A Reply

Navigate