Články

R. Zajac: Pojistné plány musí zohlednit definovaný nárok pacienta

Mudr. Rudolf Zajac byl v letech 2002 -2006 slovenským ministrem zdravotnictví. V této funkci se zasadil o reformu zdravotnictví u našich východních sousedů, jejíž součástí byly i změny týkající se zdravotních pojišťoven. Nyní je poradcem ministra financí Ing. Miroslava Kalouska. * V Je současná právní forma zdravotních pojišťoven použitelná pro…

R. Zajac: Zaváděním nominálního pojištění čeští reformátoři předběhli dobu nejméně o dvacet let

Slovenský pravicový politik a bývalý ministr zdravotnictví SR MUDr. Rudolf Zajac je již několik měsíců poradcem ministra financí Ing. Miroslava Kalouska. u našich východních sousedů patřil mezi klíčové tvůrce reformy zdravotnictví. * v Jak by se na přípravě reformy zdravotnictví měly podílet a spolupracovat resorty zdravotnictví a financí? Spolupráca týchto dvoch…

Navigate