Články

Lojalitu členov si treba zabezpečovať činnosťou,

nie hrozbou represie z povinného členstva V pozícii ministra zdravotníctva presadil zásadné reformy, ktoré sa významnou mierou dotkli aj lekárenstva. Hoci odvtedy uplynulo šestnásť rokov, mnohé zo zrealizovaných opatrení majú vplyv na po- skytovanie zdravotnej starostlivosti dodnes. Reformy kritizujú najmä lekárnici, ktorí zmenám vyčítajú prílišnú liberalizáciu a z nej prameniace…

Navigate