Dovtedy sa chodí so džbánom po vodu…

Podľa oficiálnych vyjadrení ministerstva zdravotníctva nám najprv chýbalo 7 000 sestier, čo by bolo 17 percent z celkového počtu asi 41 000. Potom číslo upravili na 1 000, čo je znesiteľných 2,5 percenta. Sú dve možnosti, buď nevieme, alebo nechceme rátať. Zdá sa, že oboje bude pravdou.

Hanebné rozhodnutie

Sestry majú nezastupiteľné miesto v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, bez nich by zdravotníctvo skolabovalo tak do hodiny. Ak ich chýba 17 percent, sme blízko k hranici kritického rizika. Najmä preto, že nezmyselný Zákonník práce zakazuje ľuďom, hoci aj chcú, robiť. Tento problém je umocnený mizernými platmi, na čom sa podieľajú obe impotentné odborové organizácie – SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb a OZ sestier a pôrodných asistentiek. Navyše, v roku 2011 si sestry vybojovali pravidlo zvyšovania platov, dokonca v zákone, ale Ústavný súd SR to zarazil s tým, že na platy sestier nie sú peniaze. V analogickej situácii u lekárov ani necekol – asi preto, že nemal vo veci lekárskych miezd žiadne podanie.

Takéto hanebné rozhodnutie najvyššej autority justície viedlo k situácii, že sestry naozaj miznú zo systému. Tento problém sa dá riešiť dvoma spôsobmi. Ten lepší by bol narovnať a diferencovať mzdy podľa kvality práce. Avšak u všetkých. Bolo by potrebné znova prejsť na diferencované odmeňovanie všetkých, tak ako to bolo po roku 2003. To bola cesta reformy. Tabuľkové mzdy, ktoré v podstate vrátila Radičovej vláda, už keď bola v demisii, sa stali začiatkom dnešných finančných problémov systému. Navyše tým, že sesterské tabuľky rozhodnutím Ústavného súdu neplatia, sú aj zdrojom vzťahových problémov.

Perly ducha

Kto napríklad nedávno videl diskusiu Štefana Zelníka a Mariána Petka o sestrách, pochopil, že ich postoj je, takpovediac, stredoveký. Ale ani ministerstvo zdravotníctva nezaháľalo a pripravilo dve novely vyhlášok. Jednou chcú dosiahnuť, aby zdravotnícki asistenti v podstate nahradili sestry. Už prvý odsek je perla – majú v zariadení, kde sú zamestnaní, pracovať samostatne alebo pod vedením lekára. Dokonca majú svoju činnosť zapisovať do chorobopisov…

Podobné nezmysly sú na celých dvoch stranách. Lenže oni sú asistenti k sestrám, ich partnermi sú sestry, vedú a kontrolujú ich sestry – teda aspoň v normálnom svete. Aby sestry neboli nešťastné, chystá sa aj pre ne novela vyhlášky. Sú tam naozaj perly ducha. Tak napríklad sestry majú odporúčať OTC lieky alebo predpisovať lieky na recept u stabilizovaných chronicky chorých, indikujú podanie perorálnej nutričnej výživy alebo indikujú odber biologického materiálu.

Summa summárum. Keď mám málo sestier, použijem asistentov, a aby sestry nefrflali, môžu predpisovať lieky a indikovať odbery. Ako povedala najnovšia hviezda ministerstva zdravotníctva, ktorá sa hrdo volá ministerská sestra – „zrobili sme kus roboty“. Nuž, a ako povedal klasik – „keby hlúposť lietala…“, podľa všetkého by už niekto bol v ionosfére.

Myslím si, že svoj postoj k sestrám by sme mali zmeniť. Inak sa skôr či neskôr naplní slovenské príslovie, ktoré je v titulku…

MUDr. Rudolf Zajac,
exminister zdravotníctva

Leave A Reply

Navigate