Toto nie je Zajacova, ale vládna reforma

Katarína Dzurillová:

S ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom

Prezident vrátil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti s dvoma závažnými pripomienkami. Prvou boli chýbajúce vykonávacie predpisy, čo kritizujú aj riaditelia zdravotníckych zariadení, ktorí tvrdia, že nevedia, ako majú poplatky od pacientov vyberať. Pripravíte ich?

– Pán prezident žiada vyhlášku, ktorá spresní spôsob vyberania peňazí. Ak to parlament schváli, tak určite bude. My pripravíme vyhlášku a zdokonalíme dva pojmy. 

Je vyhláška vôbec potrebná?

– O čom sa bavíme? Že lekár má vystaviť príjmový pokladničný doklad? Že sanitkár, ktorý účtuje zdravotnej poisťovni za každú jazdu, bude teraz to isté a na tom istom papieri účtovať občanom? Alebo že nemocnica, či už bude predávať žetóny alebo nie, má v zákone napísané, že buď sa platí na príjmový doklad, alebo na faktúru? Pán prezident si želá vyhlášku a mojou povinnosťou je, ak to parlament schváli, ju pripraviť. Sú tam dva spresňujúce pojmy, za ktoré mu ďakujem. Úprimne povedané, skôr sú dobré preto, že prezident si všimol veľký tlak médií a najmä účastníkov trhu -ako kritizovali, že nevedia, ako majú vybrať peniaze. Zodpovedne poviem, oveľa jednoduchšie je vyberať peniaze, ako vypisovať recepty, čo vedia robiť. Skôr to bol taký odpor a prezident chcel trh uspokojiť tým, že bude jednoduchá vyhláška, ktorá bude hovoriť, ako sa to má vyberať. Nepovažujem to za životne dôležité, ale nič sa nestane, keď vyhláška bude.

Závažnejšou pripomienkou, respektíve požiadavkou prezidenta bolo, aby sa okruh ľudí oslobodených od platenia rozšíril. Konkrétne by platiť nemali deti do 18 rokov. Argumentoval tým, že novelou zákona o zdravotnej starostlivosti by bola porušená Charta práv dieťaťa. Nebolo by tých výnimiek priveľa?

– Už samotný parlament pri prerokovávaní novely zákona rozšíril okruh detí oslobodených od platenia z jedného roka na šesť a teraz prezident žiada až 18 rokov. Ja to nebudem komentovať. Ak budem mať príležitosť v parlamente sa vyjadriť, neodporučím to. Už aj preto, že to nie je v rozpore s ústavou a okrem toho Charta práv dieťaťa nemá prednosť pred našou ústavou. Na jednej strane argumentujeme, že dieťa, ktoré potrebuje túto starostlivosť, je vždy v nejakom dispenzári (chronický stav, keď je potrebná pravidelná kontrola – pozn. red.), povedzme, v astmatickom, diabetickom alebo inom. Ďalej prevencia, čo je ďalších 18 programov, sa nebude hradiť, teda bude bezplatná.

Nestratilo by sa opodstatnenie zavedenia platieb v zdravotníctve, keby sa prijali ďalšie výnimky?

– Nemám pocit, že by bolo najlepším riešením znova a znova to rozširovať. Na jednej strane ma kritizovali od Pontia k Pilátovi za ústupky, až dokonca Asociácia súkromných lekárov (ASL) povedala, že je tam toľko ústupkov, že to prestane byť finančne zaujímavé. Na druhej strane si myslím, že teraz vôbec nešlo o peniaze obyvateľov. Tie ústupky len ukazujú na obtiažnosť, pred ktorou stoja poslanci, ktorí majú zahlasovať za novelu, čo sa im môže vrátiť ako bumerang v ich voličských obvodoch. Poslanec aj vzhľadom na trošku nestabilné prostredie, ktoré v súčasnosti v koalícii panuje, musí kalkukovať. Veľmi ťažko sa mu za takéto bezprostredné finančné zákony hlasuje. Preto toľko ústupkov. Pre nás je v tejto novele dôležité, že sme zaviedli marginálne poplatky, že sme tam dali veľmi zásadnú zmenu v liekovej politike a pojmoch. Vždy som však hovoril, že nejde o systémový krok, ide len o prípravu na systémové kroky. Ak táto novela nebude schválená po vrátení prezidentom, v podstate ‚nemôžeme aplikovať novelu poistného zákona a novelu o zdravotných poisťovniach, nehovoriac o Liečebnom poriadku.

Podporí parlament zákon opätovne?

– Túto otázku treba smerovať na koaličné strany a koaličných poslancov. To už minister zdravotníctva neovplyvní. Považujem však za dôležité povedať, že to nie je nejaká reforma ÁNO alebo Zajacova reforma, ako sa to nazýva. Je to reforma celej vlády. Sú tam vládni poslanci. Takže si myslím, že odpoveď je jasná. Vláda sa musí snažiť, aby jej poslanci tento zákon schválili.

Odstúpite, keď ho neschvália?

– Bude schválený.

Zdroj:
Národná obroda 1. 4. 2003

Leave A Reply

Navigate