Minister zdravotníctva v paľbe otázok

Záujem zákonodarného zboru o šesť reformných zdravotníckych zákonov

Na 22. schôdzi Národnej rady SR počas hodiny otázok položila poslankyňa Mária Sabolová (Kresťansko-demokratické hnutie) ministrovi zdravotníctva SR Rudolfovi Zajacovi niekoľko otázok:

Poslankyňa M. Sabolová: Kedy budú mať poslanci parlamentu k dispozícii transformačné zákony? Kde je možné získať pripravované návrhy šiestich reformných zákonov, ktoré dokumentujú vami pripravovanú transformáciu zdravotníctva? V zmysle uznesenia vlády č. 993/2003 mal byť do 31. decembra 2003 vypracovaný definitívny návrh Projektu modernizácie systému zdravotníctva. V akom je štádiu je a ako sa bude financovať?

Minister R. Zajac: Zákony v zmysle legislatívneho postupu budú vtedy k dispozícii parlamentu, keď prejdú Legislatívnou radou vlády (LRV) a vládou ako vládne návrhy. Napriek tomu by som vás rád informoval, že štyri z nich už dnes čakajú na LRV. Je to zákon o zdravotnom poistení, zákon o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotných poisťovniach, zákon o záchrannej službe, zákon o poskytovateľoch. Zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o Liečebnom poriadku by mali do 16. apríla 2004 prísť do parlamentu schválené vládou. Všetky zákony sú na našej weboveej stránke v kolónke zákony v pripomienkovom konaní.

Projekt schválila vláda 20. augusta 2003 pod uznesením 740 úverové zmluvy, ktoré vstúpili do platnosti 5. januára 2004 s tým, že prostriedky boli určené podľa úverových zmlúv do 5 komponentov: ● financovanie zdravotnej starostlivosti; ● zvyšovanie kvality; ● rozvoj informačných systémov; ● sociálna a dlhodobá starostlivosť; ● informovanie verejnosti a monitorovanie sociálnych dosahov. Vláda 25. februára prerušila rokovanie o správe, ktorú predložila riadiaca jednotka úverových zmlúv, a žiadala dopracovanie. To znamená, na najbližšiu vládu 24. marca alebo 1. apríla, resp. 2. apríla predložíme odpočet úloh s tým, že môžem zatiaľ verbálne informovať, že na úlohu financovania zdravotnej starostlivosti sa vypisujú teraz short listy. Na úlohu zvyšovania kvality sú vypísané short listy pre Svetovú banku. Na úlohu rozvoj informačných systémov riadiaci pracovníci vypisujú vecné zadanie. Na úlohu sociálna a dlhodobá starostlivosť vláda schválila koncepciu sociálneho zdravotníctva alebo sociálnej medicíny a hľadajú sa riešiteľské tímy. Na informovanie verejnosti a monitorovanie sociálnych dosahov boli schválené výberové konania cez short listy a vybrala sa firma Omnipublic.

Poslankyňa M. Sabolová: Chcela som sa spýtať, či sa už použili úverové prostriedky aj na reklamnú reformnú kampaň a ako bude vyzerať spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu do budúcnosti.

Minister R. Zajac: Áno. Prostriedky čerpáme len na úlohy, ktoré sú už hotové. Čo sa týka financovania mediálneho vystupovania zamestnancov ministerstva zdravotníctva, vrátane ministra zdravotníctva, nezaplatili sme ani korunu. Zatiaľ sme zaplatili za dva prieskumy, ktoré skúmali otázku dostupnosti po zavedení marginálnych nákladov, o ktorých sme informovali, a teraz končíme výskum týkajúci sa korupcie. V najbližších dňoch sa objaví v jednom denníku informačný letáčik pre občanov, ako správne majú platiť poplatky, pretože niektorí lekári zneužívajú neznalosť zákona a účtujú aj za to, za čo účtovať nemajú. Myslím si, že sa financoval informačný materiál v Zdravotníckych novinách koncom februára.

Cenu kvality financovali sponzorské firmy a organizovala ju nezisková organizácia Za zdravé zdravotníctvo. Nedali sme na ňu ani z kapitálových, ani zo žiadnych iných zdrojov, ani z úveru ani jeden halier. Ak ste si všimli, výnos tam bola jedna sanitka približne asi 500 000 korún, ktorou sme odmenili víťazných riešiteľov.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 14/2004

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: