Koniec dehonestácie povolania sestry?

Minister Rudolf Zajac vystúpil vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo

Rozsiahle zmeny, ktoré chce minister zdravotníctva Rudolf Zajac realizovať, sa významne dotknú každého – pacientov, lekárov, sestier i poisťovní. Ambíciou vedenia rezortu je zásadná zmena myslenia všetkých, ktorí zdravotnícke služby využívajú i poskytujú. Konečným cieľom je efektívne fungujúci systém, na ktorom budú zainteresovaní tak pacienti, ako aj poskytovatelia.

Minister zdravotníctva sa vo svojom vystúpení na 2. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo zmienil aj o práci sestier a o ich inštitucionálnom vzdelávaní, v ktorom sa urobili ešte väčšie chyby ako vo vzdelávaní lekárov. Jednou z priorít vlády sú sestry ako poskytovateľky zdravotnej starostlivosti. V ich prípade sme urobili niečo, čo môžeme považovať za sesterskú genocídu,“ zdôraznil šéf rezortu a pokračoval, „pripravili sme zákon, ktorý od 1. apríla 2002 znemožnil sestrám pracovať – byť zamestnané, a potom sme ho bleskovým nariadením vlády reparovali. Už dnes vieme, že sestry študujúce v zdravotníckych školách, ktoré budú končiť v roku 2005, budú nekvalifikované. Máme 29- tisíc sestier v rôznej vekovej kategórii a nevieme, ako prinútime sestru, ktorá celý život pracovala v nemocnici, má 45 rokov a plat 7-tisíc korún za trojzmennú prevádzku, aby sa išla popri zamestnaní vzdelávať, získala titul bakalárky a mohla ďalej pracovať ako sestra?“

Minister ďalej zdôraznil, že sme dehonestovali povolanie sestry na to, že robí tú najhoršiu robotu, na ktorú nepotrebuje skoro žiadne školy (pichá infúzie, preväzuje pacientov, vyberá stehy, atď.). Každý z lekárov to predsa vie. Preto treba nájsť jasné pravidlá hry pre prechodnú skupinu, to znamená, nájsť také neinštitucionálne, doškoľvacie procesy a také posúdenie praxe, aby sme mohli ďalej vykonávať toto vznešené a sväté povolanie. U mladých je nevyhnutné nájsť stimulačné motívy, ktorým by mal byť zamestnávateľ – sama sestra, ktorá bude samostatne pracovať, aby sa jej oplatilo študovať. Treba urobiť nové a vážne zásadné rozhodnutie o kompetenciách sestry – čo môže a čo nemôže samostatne vykonávať. Keď má byť sestra samostatná poskytovateľka zdravotnej starostlivosti, tak to neznamená, že je sluha lekára či pacienta, ale bude zohrávať stále významnejšie a významnejšie miesto. „Sestry musíme podporiť, lebo bez nich sa naše zdravotníctvo zrúti. Keď nám bude štrajkovať polovica lekárnikov, lekárov, tak garantujem všetkým občanom Slovenskej republiky, že to bude ťažké, ale bude to fungovať. Ak nám začnú sestry štrajkovať, tak to môžeme zavrieť… Preto sme sa dohodli vo vládnej koalícii, že diferenciácia miezd pomôže hlavne sestrám. Dvoma zákonnými normami – zákonom o zvýšení tarifných miezd zdravotníckych pracovníkov sme im dokázali na chvíľu pridať, aby sme skoro všetkým potom zobrali zákonom o verejnej službe. Teda zo sedmičky sme ich dostali do osmičky, a teraz sme ich vracali nižšie. Ide väčšinou o takmer 40-tisíc žien, ktoré sa starajú o vlastné deti a nie všetky sú úspešné vo svojom rodinnom živote práve pre zdravotníctvo… Toto nie je citové vydieranie tohto výboru. Je to konštatovanie,“ zdôraznil minister zdravotníctva Rudolf Zajac.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 43/2002

Leave A Reply

Navigate