Odpoveď na: Jednodňová chirurgia revisited

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Jednodňová chirurgia revisited Odpoveď na: Jednodňová chirurgia revisited

#790
Mata Harri
Účastník (Participant)

Na Slovensku každá špecializácia je zastrešená odborom. Aj biochémia, aj rehabilitácia, aj anesteziológia a intenzívna medicína, aj vnútorné lekárstvo.V nemocniciach sú výkony organizačne roztriedené na lôžkové (sú v paušáli), ambulantne a SVALZ. U nás hematológia má zložku posteľovú, vrátane JIS a transplantačnej jednotky, zložku ambulantnú a zložku SVALZ (laboratórnu) a výkony súvisiace s chodom centrálnych operačných sálov vrátane sterilizácie sú vykazované ako výkony SVALZ. Pri každom operačnom výkone je vykázaný i typ anestézy.

Ak by ste sedeli v poisťovni tak by ste preplácali iba anestézy s dokumentovaným operačným výkonom. Ak by anesteziológ si vykázal anestézy samostatne, kto by sa unúval pátrať po tom, kde, kedy a kto výkon urobil a čo ak chirurg výkon jednoducho nevykázal?
😆

Na Slovensku je všeobecná nechuť k tímovej práci, každý chce byť sólistom.
[-X
Chcel som povedať len to, že ak sme pri diagnostike renálnej insuficiencie odkázaní na to, či sa odhalí v rámci predoperačného vyšetrenia, to nie je dobrá medicína.V medicíne by človek mal byť ostražitý vždy. Na našu JIS prichádzajú pacienti s kreatinínom 2000 z ulice a divia sa, keď im hovoríme, že musia byť dialyzovaní. Veď oni predsa močia, ich problém je dyspnoe, alebo dávenie. Dokonca tak prišiel i náš kolega. CHRI môže byť dlho klinicky nemá a nie každý človek má záľubu navštevovať zdravotnícke zariadenia.

Prečo majú poskytovať lôžkové zariadenia jednodňovú chirurgiu? Aby sa budúci súkromníci to mali kde naučiť. 😆

Navigate