Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

#741
Mata Harri
Účastník (Participant)

4. Pracujem v štátnom zariadení, nie som majiteľom, prenájomcom zariadenia, ani autorom jeho projektu, profesionálne nemôžem ovplyvniť náklady na prevádzku, údržbu, obnovu, ale mojimi výkonmi to všetko financujem.

Zamestnanci MZ, poslanci svojimi výkonmi nemusia financovať prevádzku a údržbu MZ ani budovy parlamentu.

Aby sme vedeli, čo máme reformovať, musíme vedieť, čo nás koľko stojí. Máme tu “ZLÉ” nemocnice, ktoré “žerú” veľa finančných prostriedkov, ale nechceme počuť, že podstatnú časť platieb za výkony pohltia budovy, ich (ne)údržba, prevádzka, pritom náklady na zdravotnícku starostlivosť sú porovnateľné s nákladmi tzv. lacnejších nemocníc.

Keď štát rozhodol, že máme poskytovať zdr. starostlivosť v nákladných priestoroch, tak prečo nám nadáva. Existujú poľné nemocnice v Iraku, Afganistane, Thajsku špičkovo vybavené – v stanoch.

Keď po revolúcii zahraniční experti navštívili niektoré nemocnice na Slovensku, nečudovali sa, že tu existujú monoblokové nemocnice, pretože rovnako existujú i v západných štátoch, čudovali sa nad ich nízkymi prevádzkovými nákladmi. Samozrejme, že ich ekonomické podmienky sú s našimi neporovnateľné. Ale ak už prevádzkujeme takéto nemocnice, tak ich máme zaťažiť poriadnym množstvom výkonov, aby sa to vyplatilo. Útlmový program je neekonomický a neracionálny. Platíme prevádzku budov, ktoré nepoužívame.

Navigate