Re: 3 poznámky

#2791
imported_Maros BUDA
Účastník (Participant)

Zoznam 32 úspešných žiadateľov na Vašej stránke http://www.health.gov.sk mohol spôsobiť aj menšie pohoršenie ako spôsobil. Stačilo, keby ste zverejnili najlepšieho pre každú zo 118 staníc. Neskúsite to ešte? Trvá to asi 5 minút.

Nebojíte sa, že žiadatelia pre druhé kolo „popreťahujú“ personál lepšími podmienkami výťazom prvého kola? Razom by tak prvokoloví prestali spĺňať parametre. Ako tomu chcete zabrániť? Dúfam, že nie podnetmi na GP ako v prípade LSE. Zvýhodníte prvokolových aj pre druhé kolo? Ja si ale myslím, že konkurenčný princíp tu dostane riadne cez držku a na slušné platy môžeme zabudnúť.

Navrhujem neúspešným, ak sa cítia ukrivdení, nech zverejnia na nejakom spoločnom serveri zásadné tézy zo svojich projektov, ktoré posudzovala aj výberová komisia. Teda počet staníc, priestory, techniku, zloženie personálu a plán jeho prevzdelania a odmeňovania. Teraz už môžu a nejde o nič tajné. Onedlho to porovnáme s víťazmi VK, uvidíme v teréne a na vlastné oči aké projekty vyhrali, na internete pozrieme aké neprešli a podiskutujeme.

Navigate