Nároky lekárov zaplatia pacienti

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac v rozhovore pre HN

Rokovania o zmluvách na tento rok medzí ambulantnými lekármi a najväčšou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa skomplikovali Dohoda uviazla najmä v oblasti deň. V prípade nezmluvných vzťahov budú pacienti u lekárov platiť. Situáciou sa včera zaoberala vláda. Odsúhlasila materiál, v ktorom minister zdravotníctva Rudolf Zajac tvrdí – povinnosť uzatvoriť zmluvy má každá zdravotná poisťovňa aj lekár, ktorý má v starostlivosti čo i len jedného jej poistenca. Ďalšie kolo rokovaní bude dnes.

Minister financií Ivan Mikloš uviedol, že na zdravotníctvo je v štátnom rozpočte schválených historicky najviac peňazí a do úvahy nepripadá ani koruna navyše.
– A nemal tým na mysli, že je v rezorte viac peňazí nominálne, ale reálne. Znamená to, že na každú ambulanciu všeobecného lekára v priemere 4 500 korún mesačne navyše len za kapitáciu (paušálna platba na poistenca -pozn. red.) a na každú ambulanciu lekára-špecialistu sa platby zvýšili v priemere o 5-tisíc korún.

Napriek tomu v zmluvách na tento rok žiadali od Všeobecnej zdravotnej poisťovne zvýšenie platieb zhruba o 9 miliárd korún.
– V najnovšom návrhu z dielne Slovenskej lekárskej komory zrazu zľavili na 1,048 miliardy korún, z toho pre všeobecnú ambulantnú
starostlivosť požadujú nárast 440,4 milióna a pre špecializovanú, vyšetrovacie zložky a urgentnú takmer 608 miliónov korún.

Čo sa stane, ak sa lekárska komora dnes napriek tomu s poisťovňou nedohodne?
– Zákon pamätal aj na to, ak sa zmluvné strany nevedia dohodnúť. Obchodné spoločnosti sa správajú podľa Obchodného aj Občianskeho zákonníka. Znamená to, že dávajú návrhy a protinávrhy. Do tohto procesu v žiadnom prípade nemôže zasahovať vláda, už aj preto, že štát má vlastnú poisťovňu a mohol by poistencov zvýhodňovať. Preto je súd jediný, kto má kompetenciu rozhodnúť.

Neuvažujete upraviť dohodovacie konanie v zákonoch podrobnejšie?
– V Českú to majú v zákone a nevšimol som si, žeby to bolo nejakým prínosom. Navyše nemusí rozhodovať výlučne súd, môže ho nahradiť rozhodcovský súd, ktorý pracuje prakticky na počkanie.

Myslíte si, že rozsah zdravotnej starostlivosti, hradenej z verejných zdrojov, je v zákonoch definovaný dostatočne jasne?
– Je definovaný úplne dostatočne, no zatiaľ je stále veľmi široký. Najmä v oblasti stomatológie, kde veľa vecí zbytočne hradíme z verejného zdravotného poistenia. Zákon presne definuje, ktoré sú prioritné choroby a ktoré nie. Neprioritné bude možné v budúcnosti spoplatňovať na základe kategorizácie. Kľúčovým pre toto bude katalóg výkonov, ktorý sme práve predložili do pripomienkového konania. Bude to však trvať minimálne ešte rok, kým dospejeme k tomu, ktorú chorobu a do akej miery budeme spoplatňovať. Je očividné, že ak lekári budú chcieť viac peňazí, tieto peniaze im budú musieť dávať pacienti.

Je jasne definované, čo je neodkladná a čo odkladná starostlivosť? Tak aby bolo jasné, za čo môžu a za čo nie lekári platby vyberať?
– Tak ako to medicína a biológia umožňuje. Každá iná definícia neodkladnej starostlivosti, do ktorej patrí aj urgentná, je ťažká. Sme jedna z mala krajín, ktoré sa vôbec snažia definovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť a je definovaná tak dobre, ako sme to vedeli.

Leave A Reply

Navigate