Aliancia sa zaujíma o post ministra zdravotníctva

Súčasný zdravotnícky systém nemožno udržať drobnými úpravami, je
potrebné ho celkom nanovo a inak usporiadať

Soňa Vrbjarová Bratislava
Aliancia nového občana (ANO) má vypracovanú reformu zdravotníctva a reformovanie rezortu
považuje za jednu zo svojich programových priorít, vyhlásil včera nezávislý expert ANO pre
zdravotníctvo Rudolf Zajac. Všetky politické strany konštatujú krízu v tomto rezorte, ale navrhujú
skôr opatrenia, ako návrhy systémových zmien, ktoré si niekedy odporujú aj v rámci jednej
strany. Predstavám strán chýba ucelená koncepcia a podľa Zajaca sa črtá veľký problém v hľadaní
komplexného riešenia so stranami, ktoré pripadajú do úvahy ako koaliční partneri. Reformu zdravotníctva si ANO postavila v štyroch základných oblastiach. Zmeniť by sa mal
zákon o poisťovniach a Liečebný poriadok. ďalej treba zabezpečiť dohľad nad zdravotníckym
trhom, ako aj právne postavenie poskytovateľov služieb a komôr, ako vplyvných partnerov na
zdravotníckom trhu. Lobistické skupiny, ako rôzne asociácie a únie by mali zasahovať do
zdravotníctva len v medziach legislatívy. Podľa autorov reformy – R. Zajaca a analytika M.E.S.A.
10 Petra Pažitného, súčasný zdravotnícky systém nemožno udržať nijakými drobnými úpravami.
„Dokonca ani výrazné zvyšovanie zdrojov do systému nepovedie skoro k žiadnemu pozitívnemu
efektu. Je potrebné nanovo a inak usporiadať zdravotnícky trh,“ tvrdí Pažitný a Zajac. Autori teda
navrhli nový poistný zákon, ktorý považujú za prvý krok reálnej reformy.

V prípade úspechu v nastávajúcich voľbách sa aliancia mieni zaujímať o post ministra
zdravotníctva.

R. Zajac porovnával zdravotnícke programy jednotlivých strán s výnimkou HZD, pričom
konštatoval, že najviac sa predstavám o reálnej reforme zdravotníctva aliancie blíži paradoxne
SNS. Zároveň rozporoval jedenásť opatrení rozhodnutia Smeru pre oblasť zdravotníctva, najmä
šieste o zrušení príplatkov na lieky pre dôchodcov, ktoré považuje za nesystémové s cieľom
získať hlasy dôchodcov vo voľbách.

Nezávislý expert ANO pre zdravotníctvo Rudolf Zajac. V prípade úspechu v nastávajúcich
voľbách sa aliancia mieni zaujímať o post ministra zdravotníctva.

ANO CHCE OTVORIŤ AJ „BALÍK SOCIÁLNEJ MEDICÍNY“
l
Navrhuje vyňať referát dôchodkovej reformy z pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny a včleniť ho do pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
l
ANO odmieta uznesenie vlády o kapitalizačnom pilieri dôchodkového poistenia, ktorý v
navrhovanej podobe nemá takú váhu, aká mu patrí. Navrhuje systém založený na sporení, ktoré
neskôr prejde do životného poistenia občana.

Zdroj:
Národná obroda 13. 8. 2002

Leave A Reply

Navigate