Last minute

Blíži sa koniec štvorročného pontifikátu ministrov zdravotníctva Tibora Šagáta a Romana Kováča. Prichádza last minute. Táto fáza je medzi politikmi vyslovene obľúbená. Exminister Šagát napríklad presadil zriadenie Vysokej zdravotníckej univerzity. V rámci last minute si pre seba a svojich kamarátov buduje jedinú civilnú rezortnú školu vari v celej Európe. Škola monopolizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov. Okrem toho, že vzdelávanie si budú lekári platiť a začne sa bezbrehé rozdávanie akademických titulov. Jeho druh a nástupca Roman Kováč do bohatého repertoáru last minute nemôže neprispieť. Má veľa dobrých možností podpísať na poslednú chvíľu čokoľvek. Napríklad návrh odpredaja polikliniky v Bratislave, ktorú ministerstvo zdravotníctva určilo do privatizácie za 700 tisíc korún, hoci správne to má byť 7 miliónov. Ak sa takáto malá chyba objaví raz, no prosím. Ale upravovať cenu trikrát po sebe technikou „nula sem, nula tam“ je skutočne možné iba v rámci last minute. Nekonečné možnosti v tomto smere poskytuje aj odovzdávanie majetku a kompetencií regiónom. Alebo taká nemocnica u Kocha: administratívnou zmenou sa tento monoprimariát upravil na niečo, čo v rámci decentralizácie môže získať obec, VÚC alebo nezisková organizácia. Uvidíme, kto bude u Kocha skôr či neskôr pánom. Alebo ešte inak: zriaďovateľ, reprezentovaný ministrom Kováčom, náhle rozhodne o prevedení budovy štátu, spravovanej jednou nemocnicou, do pôsobnosti druhej nemocnice. Budova je dlhodobo prenajatá neziskovej organizácii, ktorá investovala viac ako milión do jej rekonštrukcie a zaoberá sa resocializáciou toxikomanov. Pozemok pod budovou je sporný, je napadnutá jeho reštitúcia a súd vec zatiaľ nedoriešil. Doslova v poslednej minúte prikáže minister vedeniu nemocnice previesť delimitáciou zariadenie na druhú nemocnicu, u ktorej je riaditeľ oveľa povoľnejší nerobiť problémy s pozemkom a vypratať neziskovú organizáciu. A potom sa ukáže, že za vecou stojí poslanec ministrovej strany, ktorého deti sa v lete pravidelne rekreujú v zariadeniach reštituenta. Minister „drobnou službou“ vyšiel v ústrety kolegovi a súčasne nadbieha reštituentovi, ktorým je istý cirkevný rád. Jasné, konkurentov v KDH takto minister možno pripraví o potenciálne hlasy, veď aj on patrí do strany s kresťanským názvom, hoci s nekresťanskými maniermi.

Nekonečné možnosti dáva last minute pri vzniku takzvaných neziskových organizácii, na ktoré sa majú zmeniť niektoré nemocnice. Majetok takýchto nemocníc zákon delí na dve skupiny. Takzvaný nedotknuteľný, ten bude naďalej vo vlastníctve štátu a organizácia ho bude iba spravovať. A potom dotknuteľný, ktorý môže byť speňažený– predaný. Veľká príležitosť pre last minute. Rozhodovanie, ktorý majetok patrí do ktorej skupiny, je totiž v rukách zriaďovateľa – ministerstva zdravotníctva. Bez kontroly a bez pravidiel majú špecialisti na last minute v rukách bianko zmenky.

Čosi podobné je aj umelo zadržiavané prideľovanie štátnych kapitálových transferov na nákup drahej techniky do nemocníc. Divoké súťaže na nákup techniky v hodnote stoviek miliónov korún sa začnú až teraz, v období volieb, hoci kapitálové transfery sú súčasťou štátneho rozpočtu od začiatku roka. Last minute znamená možnosť veľmi výhodne kúpiť na poslednú chvíľu zájazd, ktorý sa cestovke nepodarilo predať. Ministri Šagát s Kováčom našli pojmu last minute dosiaľ nové, nepoznané dimenzie.

Rudolf Zajac

Autor je lekár a manažér, nezávislý expert ANO pre zdravotníctvo.

Zdroj:
Domino fórum 27/2002

Leave A Reply

Navigate