Zajac kritizuje liekovú politiku ministra Kováča

Za primitívny a nekompetentný označil expert Aliancie nového občana (ANO) Rudolf Zajac
krok ministra zdravotníctva Romana Kováča, ktorý nedávno zverejnil zoznam desiatich
lekárov predpisujúcich lieky za niekoľko miliónov korún. ANO disponuje informáciami, na
základe ktorých sa na zozname ocitli mená lekárov vybratých podľa politického kľúča.
Samotný problém rezortu podľa nezávislého experta aliancie je v liekovej politike a
ministerstvo zdravotníctva nie je podľa neho dosť aktívnym účastníkom na trhu s liekmi.
ANO má pripravenú stratégiu reformy liekovej politiky, ktorá ráta okrem iného so zavedením
dočasných povinných odvodov ako nákladovej položky vo výške 1 % z obratu distribučných
firiem odborným spoločnostiam, ktoré ich legálne použijú na vzdelávanie a „kongresovú
turistiku“. V stratégii sa ďalej ráta so zavedením plánovaných dovozov liekov u monopolných
dodávateľov za prísnych kritérií oprávnenosti, ambulantné formuláre a marginálne náklady za
recept vo výške 5 – 10 Sk, ktoré obmedzia vysokú spotrebu liekov. Výnos sa použije na
zavedenie čiarového kódu, ktorý by jasne identifikoval reťazec lekár-liek-lekáreň-pacient.
Jednou z úloh ministerstva zdravotníctva by podľa R. Zajaca mal byť dohľad nad dvoma
najväčšími zdravotnými poisťovňami a vyhodnocovanie, ako narábajú s verejnými
financiami. V týchto inštitúciách už pred časom žiadal vykonať audit hospodárenia aj
podpredseda vlády Ivan Mikloš, ktorému v tom minister Kováč údajne zabránil. Hovorca
ministra zdravotníctva Martin Urmanič tieto, ale aj ostatné kritické vyjadrenia zo strany R.
Zajaca jednoznačne odmieta. „Komunikujeme a budeme komunikovať na odbornej úrovni,
ale nebudeme si nič odkazovať cez médiá,“ dodal M. Urmanič.

Zdroj:
Národná obroda 5. 3. 2002

Leave A Reply

Navigate