Popromočné vzdelávanie

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Popromočné vzdelávanie

Zobrazuje sa 12 príspevkov - 1 až 12 (z celkového počtu 12 )
 • Autor
  Príspevky
 • #233
  MUDr.Pavol LICHANEC
  Účastník (Participant)

  Pán minister je v posledných dňoch najfrekventovanejšou postavou v médiách.
  Žiaľ čím je tých vystúpení viac, tým viac šokujúcich oznámení v nich interpretuje.
  Pošta mi doručila oznámenie zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, že na základe mojej žiadosti, nakoľko moje pracovisko splňa požadované kritériá, ja spĺňam vyžadované kvalifikačné kritériá a na základe doporučenia katedry stomatológie je moje pracovisko určené ako školiace v popromočnej príprave v odbore stomatológia. Moja radosť bola úprimná a veľká, lebo moje niekoľkoročné snaženie vďaka ktorému som vybudoval malý dvojambulantný komplex práve pre účel realizovania prázdninových praxí medikov-stomatológov, ale hlavne popromočnú prax absolventov lekárskych fakúlt-stomatológov sa začalo naplňať.
  V lete 2003 sa pokiaľ úspešne ukončí svoje štúdium, hlási ku mne prvá kolegyňa.
  Práve v tejto malej eufórii zazneli z rozhlasového prímača v našej ambulancii oznámenia pána ministra, že osud Slovenskej zdravotníckej univerzity mieni tiež ovplyvniť. Nie je mi celkom jasné v akom zmysle.
  Názorov na pregraduálnu i postgraduálnu výchovu zdravotníkov je mnoho. Kto sa o tieto veci zaujíma hlbšie pozná aj názory Európskej komisie TAIEX, ktorá sa zaoberá problematikou vzdelávania, uznávania diplomov a certifikátov zuných lekárov.
  Mňa však okrem dlhodobých systémových zmien v tejto oblasti zaujíma hlavne realita dňa. Ako chce Ministersto zdravotníctva SR zabezpečiť dôstojný nástup nových stomatológov do popromočnej praxe, keď vieme, že vlastnú prax si môžu otvoriť až po atestácii na ktorú sa musia pripraviť v priebehu 30 mesiacov odbornej praxe po splnení predatestačnej prípravy.
  Nájdu sa peniaze na dôstojné štipendiá na zabezpečenie tohto dôležitého obdobia „novopečeného lekára“ v nástupe do tvrdej reality zdravotníckej praxe?
  Slovenská komora zubných lekárov sa vždy snažila byť korektným partnerom pri každom dôležitom jednaní s partnermi, či už to bolo MZ SR alebo zdravotné poisťovne. Dúfam, že pán minister, skôr ako bude robiť dôležité rozhodnutia, zváži argumenty predstaviteľov stomatologickej stavovskej organizácie a samozrejme všetkých ostatných organizácií, ktoré to s praktickou realizáciou HIPPOCRATIS IUSIURANDUM myslia vážne.

  #594
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  Myslim že treba male vysvetlenie. Slovenska zdravotnicka univerzita vznikla ako štatna škola s monopolom na postgradual. Nema akreditaciu a asi ju ani tak ľahko mať nebude, Je rezortna čim sa vymika ramcu obvyklemu v Europe Rokoval som s p. ministrom Froncom a predsedom parlamnetneho vyboru pre školstvo p. prof. Devinskym. Je možne iste riešenie a to zmeniť tuto školu na verejnu, umožniť posgradualne vzdelavanie aj lekarskym fakultam, zabezpečiť aj pregradualnu pripravu na tekto univerzite a navyše, zbaviť ju monopolu uhrad potiaľ, pokilaľ aj ostatne školy nemaju možnosť plateneho študia. Navyše, poda paragrafu 46 noveho vys.zakona je posgradualne vzdelnavan i ďalšie vysokolške študium na urovni doktoranskeho študia To je ale skôr problem pravny a možno aj moralny. Pri tom nikdo nespochybnuje potrebu ďalšiehoi vzedlavania. atestacii. Navyše stomatologia jej vyuka a aj postgradual sa musia dramaticky a rychlo zmenit, púretože je to požiadavka EU a tam sme trochu zaspali. Ja osobne by som viacej púresadzoval neinštutucionalne vzdelavanie u akreditovanych oddeleni a am,bualncii, ale to je trochu iny problem, hoci v nemecku skvele funguje.
  R.Zajac

  #595
  MUDr.Pavol LICHANEC
  Účastník (Participant)

  V prvom rade chcem, pán minister, poďakovať za relatívne obsiahlu reakciu na predmet Popromočné vzdelávanie, zvlášť, keď zvážim kvantum problémov s akými sa stretávate vo Vám zverenom „prechorelom“ zdravotníctve.
  Vaša odpoveď mi len potvrdila aj môj názor, že zmeny je potrebné vykonať aj v oblasti pregraduálneho ale i postgraduálneho vzdelávania.
  Prax nás ale núti žiadať od Vás jasné a konkrétne kroky, pritom však život musí ísť ďalej a tak z Vašej odpovede si asi ťažko urbí záver medik, ktorý sa chystá promovať v lete 2003.
  To čo uvádzate je všeobecne známe. Zdravotníci – myslím tým klinických pracovníkov LF, školiteľov Slovenskej zdravotníckej univerzity ale i lekárov učiteľov v neštátnych praxiach, ich všetkých dnešný stav v možnostiach poskytnutia čo najkvalitnejšieho praktického vzdelávania trápi, ale vedia to už roky, že napríklad v stomatológii, ale samozrejme vo všetkých odboroch sa zabezpečenie kvalitnej praktickej výuky nedá bez zodpovedajúceho materiálneho zabezpečenia s určením časového priestoru a v ňom musí byť kvalifikovaný dozor a vedenie.
  Teoretická pripravenosť absolventov na prax nie nijako spochybňovaná, žiaľ praktických návykov a skúseností im na stomatologických klinikách pri ich súčasných priestorových a vyššie vymenovaných danostiach ani pri najlepšej snahe nemôžu dať. Áno ideálny by bol stav, aby sa prebudovali súčasné stomatologické kliniky tak, aby poslucháč mimo teoretickej prípravy, mal možnosť v každom svojom voľnom čase pracovať pri kresle a mať tam k dispozícii napr. odborného asistenta. Tento spôsob prebudovanej pregraduálnej prípravy stomatológov iste skončí získaním akademického titulu, ktorý stomatológom bude popráve prináležať : MDDr. To všetko chce okrem iného zmenu vysokoškolského zákona. Dnes je to však utópia. Začať s tým treba. Ale nejako sa mi nechce veriť, že práve teraz sa posilnia klinické pracoviská, keď doteraz im nikto zásadne nepomôhol.
  A tak za súčasného stavu, pokiaľ tam pribudnú ešte aj postgraduálni frekventanti reálny stav sa nezlepší, zrejme sa len rozoberie balík peňazí putujúci zatiaľ do monopolného zabezpečovateľa postgraduálu teda SZU.
  (nie som si istý, či vôbec ide o zaujímavý balík-viď výročná správa SPAM za r 2001). Mám však pochybnosti, či to bude ekonomicky dobrý ťah.
  Ja osobne by som sa zásadne zasadzoval za čo najširšiu pomoc klinikám v pregraduále a v tom na posilnenie napríklad prázdninových praxí medikov . Do zásadného prebudovania (materiálno-technického)stomatologických kliník, by som ponechal zabezpečovanie základného popromočného vzdelávania ces SZÚ.
  Čo sa týka Vášho osobného interesu o nemecký model neinštitucionálneho vzdelávania u akreditovaných oddelení a ambulancií, ten beriem všetkými desiatimi. 😀 U stomatológov, ale nakoniec aj v iných odbornostiach, aj v popromočnej príprave musí mladý lekár získať praktické navyky v ambulantnom a v určitom rozsahu (pokiaľ sa nebude špecializovať) aj na oddelení (napr. stomatochirgickom). Čiže aj tu je potrebný koordinátor, resp. kvalitne vypracovaná koncepcia, ktorá bude mať hlavu a pätu a stomatológ-absolvent bude mať možnosť dostať maximum.
  Musí byť od pridelenia špecializačného indexu až po vykonane atestačnej skúšky harmonicky zladené, kto za čo berie zodpovednosť a peniaze.
  A mám pritom na mysli i pracovníkov MZ SR.
  Oveľa ďalej sú v tejto oblasti českí kolegovia so systémom kolokvií, tiež však zápasia s problémom nedostatočného finančného zabezpečenia absolventov formou OU-sociálnych odborov (LKS č.5/máj 2001 str.8, LKS č2/február 2000 str.21)
  Do problému treba , podľa mňa, zainteresovať aj ninistersvo práce a sociálnych vecí aj u nás.
  Znova si dovolím podčiarknuť, že skôr ako sa niektorý z modelov vzdelávania spustí, mal by byť prekonzultovaný s tými, ktorých sa týka najakútnejšie: a to sú súčasní zabezpečovatelia postgraduálu na terajšej SZU , ďalej klinický pracovníci LF a v neposlednom rade stomatológovia z „terénnej praxe“ prostredníctvom svojich predstaviteľov v Slovenskej komore zubných lekárov.
  Keď som pri SKZL, dovolím si pripomenúť, že to bola prvá inštitúcia, ktorá predstúpila s návrhom na priplácanie si za vybraté úkony pri ošetrení a prelomila tak bariéru imaginárnej bezplatnosti v zdravotníctve.
  Je až komické, že ešte v r.1995 MZ SR zriadilo bezplatnú telefonnu linku pre pacientov, kde mali telefonovať, pokiaľ od nich niekto bude vyžadovať platbu v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a dnes je hlavným a podľa môjho vkusu dosť radikálnym presadzovateľom ďalších platieb pacientami práve minister zdravotníctva.
  Ale aby som celkom neodbočil, chcem tým len povedať, že SKZL by mala byť Vašim dôležitým partnerom v diskusiách na všetky zásadné reformné kroky v stomatologickom zabezpečení slovenského obyvateľstva.
  Viem, že máte dojednané stretnutie, tak si len prajem, aby sa termín dodržal a aby Ste boli pozorným poslucháčom, aby sa aj nám potom dobre počúvali Vaše argumentácie pri reformných krokoch. Hlavne aby sme všetci pokročili naozaj o krôčik vpred a nie naopak.
  Čo teda čaká v horizonte najbližších promócií nových kolegov?
  Aké budú ďalšie horizonty v neteoretickej podobe? 😮

  Ďakujem všetkým, ktorí si prečítali moje napísané myšlienky a dúfam, že aj touto formou sa dajú vyprovokovať ku zmysluplným návrhom na riešenia. 😆

  #596
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  Myslim, ze to neviem strucnejsie a jasnejsie napista. Takze po lopate.
  Vsade kde som mohol som pisal o neisntitucionalnej forme vzdelavania, riadenej nezavislou agenturou. teda o akreditacii primarov na oddeleniach. Nemecky model. Stalo sa vsak presne naopak, nie ze sme o tom ani nediskutovali, ale ktosi, a ten je dobre znamy vytvoril instituciu, ktora je za hranicou zakona. Takze su tri cesty.
  a/ poenechat tento stav
  b/ uprtavit ho do akeho takeho poriadku
  c/ prejst na neistituicionalne vzdelavanie a SZU zrusit.
  Ale nasi mladi sa naozaj pytaju ako, takze ja osobne volim b/ a v tomto smere aj pokracujem. Ale myslim, ze by sme mohli prave u stomatologov skusit ako novy obor priamo neisntitucionalne vzdelavania, tak si tak som zadal do vyroby pripravit agenturu / koordinacnu/ ktora tu bude tak ako v EU koordinovat. Tak sa nechajme prekvapit, ci prave stomatologia nebude prikopnikom Vasho sna.
  R.Zajac

  #597
  panpan
  Účastník (Participant)

  😛 SZU vznikla, aby sa zachranili stare struktury v Bratislave. Pritom mame tri lekarske fakulty, kam by postgradualne vzdelavanie malo patrit. SZU nie je o vzdelavani, ale o korytkach, lenze co by vsetci ti paprdovia zo SPAMU robili, keby ich rozprasili?

  #598
  Harmancek
  Účastník (Participant)

  Problematika SZU ma dva aspekty. Jeden je o tom, ci vobec ma existovat. V niektorych statoch postgradualne vzdelavanie zabezpecuju v pohode univerzity ( klasicke ), v niektorych statoch existuju aj zariadenia typu SZU. Druhy aspekt, v tomto pripade dolezitejsi, je o tom, ako vznikla SZU. Cely proces vyzera na zabezpecenie trafiky pre niektorych byvalych funkcionarov ministerstva zdravotnictva vcitane predchadzajucich ministrov. SZU nema akreditaciu. Nemusi robit audit. Moze vyberat peniaze za studium. Teraz ma monopol na atestacie. To vsetko jej umoznuje zakon, ktorym vznikla. Ostatne vysoke skoly takto nemozu existovat. Otazne je aj financovanie SZU – patri pod rezort zdravotnictva a teda zatial by sa mala financovat z penazi, ktore patria zdravotnictvu. Viete o tom, ze tam je katedra mediciny katastrof ? ( to je nieco ako ministerstvo zemetrasenia ).

  #599
  MUDr.Pavol LICHANEC
  Účastník (Participant)

  Harmancek i panpan. Povedzme, že sa s Vami nebudem sporiť s Vašim názorom na SZU.Ono je to nakoniec veľmi jedoduché označiť všetkých ľudí an block za zabetonované staré štruktúry na celkom dobrých flekoch v inštitúcii so zahmleným charakterom v súčasnej podobe- ani ryba ani rak, hlavne ak sa nepodpíšem. Ja niektorých z tých ľudí poznám osobne a tak aspoň z akejsi úcty k tomu čo vykonali tak ako vykonali nebudem taký expresívny i keď napriek tomu, že na rozdiel od Vás moje meno si prečítajú a vedia kde mi majú vyslať svoju obranu alebo invektív – súhlasím s Vami, že by sa dal urobiť aj výber iných odborníkov. Ja však nie som ani ministrom, ani rektorom ani… SZU je však tu a pán minister naznačil v jeho príspevku k tejto téme 12.11.2002, že napr. alternatíva b.-dať to do akého-takého poriadu treba okamžite …
  Pravda sú aj iné alternatívy. Žiadnej sa nebránim.
  Ide o to, že život sa nezastaví na tom, že sa tu po x-krát premieňa jedna a tá istá inštitúcia s možno tými istými ľuďmi. Aj v tomto roku ukončia štúdium medicíny noví kolegovia. Mňa momentálne konkrétne zaujíma čo bude s absolventami stomatológie, ktorí chcú okamžite začať s praktickou stomatológiou a bez prieťahov zbierať nielen praktické skúsenosti, ale aj naplniť predpísanú predatestačnú prípravu a hlavne sa zhostiť prvej atestácie, aby si mohli otvoriť svoju vlastnú prax. Myslíte si, že ich prípravu u stomatológa školiteľa má financovať ich tatko, alebo ju má znášať stomatológ ktorý okrem svojej odvahy odborného a metodického vedenia dal do hry už svoje personálne a technickými podmienky? Minimálne určité obdobie z 30-mesačnej predatestačnej prípravy , kým si absolvent – stomatológ neosvojí prvú samostatnú prácu s pacientom nie je minimálne pre prax prínosom. ZP nezaujíma, že zmluvnému stomatológovi pribudla „posila“, žiaden limit pre výuku. Konieckoncom načo. Určite sa napĺňanie limitu skomplikuje „výukovým“ poskytovaním ošetrenia.
  🙄 Mňa teda okrem odborného, metodicky zabezpečeného postgraduálneho rastu absolventa stomatologie trápi v súčasnosti to čo všetky oblasti medicíny: financovanie. Financovanie takej dôležitej etapy v živote mladého lekára akou je prvé stretnutie sa s praktickým ohodnotením svojej vlastnej práce, nie však na úkor toho kto ho na jeho prvých krokoch v tomto živote podopiera. A tu by mala stáť inštitúcia, ktorá zo spoločného mežca za presne určených zásad dobre zainvestuje v prospech spoločnosti, ktorá ju vytvorila.
  😉
  Strašne by som sa potešil aj názorom kolegov, ktorí už majú za sebou prípravu kolegov ku atestácii. Viem o nich. Viem aj ako to zhruba zabezpečovali. Bolo by však zaujímavé, keby to hodili do tohoto fóra.
  Vopred ďakujem!

  #600
  Harmancek
  Účastník (Participant)

  Neviem, ci je slovo trafika expresivne, budiz. Kedze vravite, ze niektorych ludi zo SZU obdivujete ( inak ja tiez a to sa vobec nevylucuje s tym, co som napisal ), skuste im poradit, nech teda idu do sutaze s lekarskymi fakultami. Ved pri kvalite, ktoru spominate, pre nich nemoze byt problem prejst akreditaciou. A preco by sa v SZU nemal robit audit ? Vsak chce peniaze aj od statu ! Skusme dat moznost atestovat aj na fakultach a taktiez dajme moznost fakultam vyberat peniaze za studium. Atestanti si predsa vyberu najkvalitnejsie vzdelanie. Aspon ti mudrejsi. Urcite mi nedokazete vysvetlit, preco atestant zo Starej Lubovne, alebo z Ciernej nad Tisou musi stravit x mesiacov v Bratislave – v sidle katedry – v ramci predatestacneho studia, ked by to iste mohol absolvovat na fakulte trebars v Kosiciach. Hlavne ked nechce. Dajme mu na vyber. Dajme moznost akreditacie jednotlivym pracoviskam – na poskytovanie vyuky. Dobre pracovisko si svojich ziakov lahko pritiahne ! Ziadny monopol kvalitu este nevybudoval. Spominal som tu katedru mediciny katastrof. Viete, ze posielali obeznik v tom zmysle, aby sa z kazdej nemocnice jedna sestra zucastnila na nejakom nezmyselnom kurze ? Na co je toto dobre ? Nikdy som nepovedal, ze vsetko na SZU je nanic. Ak sa vytvori konkurencne prostredie, zvysi sa kvalita. Co Vy na to ?

  #601
  MUDr.Pavol LICHANEC
  Účastník (Participant)

  Harmanček, so všetkým čo Ste uviedli súhlasím. Len ten štart solídneho konkurenčného prostredia vo vzdelávaní by mal mať čo najjasnejšie definované pravidlá a akademická pôda by mala byť v postgraduále prepojená s terénnou praxou, čo chce poriešiť veľa problémov. A tak sa len obávam, či bude dosť vôle a peňazí posilniť v súčasnosti s problémami prebiehajúce naplnenie praktickej časti výuky v rámci lekárskeho štúdia s rozšírením zabezpečenia výuky postgraduálnej.
  Ako sám vidíte ani jeden príspevok od tých čo sa ich tieto problémy osobne týkajú sa neobjavil na tomto fóre – že by žiaden vysokoškolský učiteľ nepozrel na minimálne zaujímavé fórum , žeby žiaden odborník SZU nemal interes o nastolené otázniky aj na takomto fóre?
  Asi je najlepšie „prežiť vojnu v zákopoch“. Chýbajú mi aj názory medikov.
  Je to minimálne škoda.
  Vám v každom prípade ďakujem, a až Vás to povzbudí, Vaše názory aj v iných témach, kde sa zapájate sú mi blízke.

  #602
  MUDr.Pavol LICHANEC
  Účastník (Participant)

  Vie mi dnes niekto povedať, akým dielom budú zodpovedné inštitúcie zabezpečovať popromočnú prax absolventov LF, ktorí v týchto dňoch úspešne ukončujú svoje štúdium a po slávnostných promóciách a chvíli oddychu nastúpia na cestu lekárskej praxe?
  Budú peniaze na štipendiá ? Ak áno, ako sa k nim môžu absolventi dopracovať?

  Dr.P.Lichanec

  #603
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  Jedina možnosť je zrušiť ustanovenie o povinnej praxi a prejsť na normalny model postgradualu. Na tom pracujeme. Zatiaľ to bude neistota ako doteraz.

  #604
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  MUDr.Pavol LICHANEC I definitely think just like you.

Zobrazuje sa 12 príspevkov - 1 až 12 (z celkového počtu 12 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.
Navigate