Platby v zdravotníctve

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Platby v zdravotníctve

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 46 až 60 (z celkového počtu 76 )
 • Autor
  Príspevky
 • #10739
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  Ide o zhrnutie pojmov uvedenzch v rozsahu,
  odkladna, planovana, neakutna
  nie limity

  #11582
  moderator
  Účastník (Participant)

  Zákon 576 vymedzuje neodkladnú ZS :
  (3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania,
  pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
  neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)

  Zákon 581, § 6
  vymedzuje plánovanú ZS:
  (2) Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“); plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť iná ako neodkladná zdravotná starostlivosť.17

  Neodkladná ZS je v klinickej praxi definovaná ako urgentná. To je cca 5 % poskytovanej ZS. Zákon garantuje uhradenie 5 % výkonov. Ostatné podľa zákona je treba dať na čakačku. To je protiústavné.

  Našťastie zákon 577, § 3 hovorí i to, že (2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
  a) vedúce k zisteniu choroby,
  b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
  (3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
  a) záchrane života,
  b) vyliečeniu choroby,
  c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
  d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
  e) zmierneniu prejavov choroby,
  f) účinnej prevencii.

  Nejde o neodkladné výkony, ale nemôžme ich dať na čakačku. Takže tu je vidieť, že definícia plánovanej ZS nesedí. Plánovaná ZS, ktorú máme dať na čakačku nie je všetko okrem neodkladnej ZS.
  Medzi neodkladnou a plánovanou existujú výkony, ktoré nie sú neodkladné ale musia sa urobiť. Ale zákon negarantuje ich úhradu.

  Samotný termín „plánovaná“ ZS nie je v súlade s tým, čo definuje zákon. Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti je postavená práve na plánovaných výkonoch. Nebudeme čakať, až sa stane pac. neodkladný, o pacienta sa staráme a výkony plánujeme. Plánované výkony sú prevenciou pred neodkladnou ZS. A sú tiež neodkladné, ale nie urgentné. Znesú odklad niekoľko dní.

  Pre výkony, ktoré môžme dať na čakačku sa vo svete (v EU) používá termín „elektívny“, čiže volitelný. Elektivne výkony – znamenajú možnosť výberu. Necháme pacienta tak, bez výkonu, bude žiť ďalej, na liečbe, ktorú dostáva. Neurobenie výkonu nezmení klinický priebeh ochorenia, resp. ochorenie prebieha nezávisle na výkone. A také ochorenia vieme presne vymenovať.

  #10972
  Dagmar Kristoficova
  Účastník (Participant)

  Zákon 576 vymedzuje neodkladnú ZS :
  (3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania,
  pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
  neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)

  Zákon 581, § 6
  vymedzuje plánovanú ZS:
  (2) Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“); plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť iná ako neodkladná zdravotná starostlivosť.17

  Neodkladná ZS je v klinickej praxi definovaná ako urgentná. To je cca 5 % poskytovanej ZS. Zákon garantuje uhradenie 5 % výkonov. Ostatné podľa zákona je treba dať na čakačku. To je protiústavné.

  Našťastie zákon 577, § 3 hovorí i to, že (2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
  a) vedúce k zisteniu choroby,
  b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
  (3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
  a) záchrane života,
  b) vyliečeniu choroby,
  c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
  d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
  e) zmierneniu prejavov choroby,
  f) účinnej prevencii.

  Nejde o neodkladné výkony, ale nemôžme ich dať na čakačku. Takže tu je vidieť, že definícia plánovanej ZS nesedí. Plánovaná ZS, ktorú máme dať na čakačku nie je všetko okrem neodkladnej ZS.
  Medzi neodkladnou a plánovanou existujú výkony, ktoré nie sú neodkladné ale musia sa urobiť. Ale zákon negarantuje ich úhradu.

  Samotný termín „plánovaná“ ZS nie je v súlade s tým, čo definuje zákon. Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti je postavená práve na plánovaných výkonoch. Nebudeme čakať, až sa stane pac. neodkladný, o pacienta sa staráme a výkony plánujeme. Plánované výkony sú prevenciou pred neodkladnou ZS. A sú tiež neodkladné, ale nie urgentné. Znesú odklad niekoľko dní.

  Pre výkony, ktoré môžme dať na čakačku sa vo svete (v EU) používá termín „elektívny“, čiže volitelný. Elektivne výkony – znamenajú možnosť výberu. Necháme pacienta tak, bez výkonu, bude žiť ďalej, na liečbe, ktorú dostáva. Neurobenie výkonu nezmení klinický priebeh ochorenia, resp. ochorenie prebieha nezávisle na výkone. A také ochorenia vieme presne vymenovať.

  #10740
  Dagmar Kristoficova
  Účastník (Participant)

  Zákon 576 vymedzuje neodkladnú ZS :
  (3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania,
  pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
  neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)

  Zákon 581, § 6
  vymedzuje plánovanú ZS:
  (2) Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“); plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť iná ako neodkladná zdravotná starostlivosť.17

  Neodkladná ZS je v klinickej praxi definovaná ako urgentná. To je cca 5 % poskytovanej ZS. Zákon garantuje uhradenie 5 % výkonov. Ostatné podľa zákona je treba dať na čakačku. To je protiústavné.

  Našťastie zákon 577, § 3 hovorí i to, že (2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
  a) vedúce k zisteniu choroby,
  b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
  (3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
  a) záchrane života,
  b) vyliečeniu choroby,
  c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
  d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
  e) zmierneniu prejavov choroby,
  f) účinnej prevencii.

  Nejde o neodkladné výkony, ale nemôžme ich dať na čakačku. Takže tu je vidieť, že definícia plánovanej ZS nesedí. Plánovaná ZS, ktorú máme dať na čakačku nie je všetko okrem neodkladnej ZS.
  Medzi neodkladnou a plánovanou existujú výkony, ktoré nie sú neodkladné ale musia sa urobiť. Ale zákon negarantuje ich úhradu.

  Samotný termín „plánovaná“ ZS nie je v súlade s tým, čo definuje zákon. Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti je postavená práve na plánovaných výkonoch. Nebudeme čakať, až sa stane pac. neodkladný, o pacienta sa staráme a výkony plánujeme. Plánované výkony sú prevenciou pred neodkladnou ZS. A sú tiež neodkladné, ale nie urgentné. Znesú odklad niekoľko dní.

  Pre výkony, ktoré môžme dať na čakačku sa vo svete (v EU) používá termín „elektívny“, čiže volitelný. Elektivne výkony – znamenajú možnosť výberu. Necháme pacienta tak, bez výkonu, bude žiť ďalej, na liečbe, ktorú dostáva. Neurobenie výkonu nezmení klinický priebeh ochorenia, resp. ochorenie prebieha nezávisle na výkone. A také ochorenia vieme presne vymenovať.

  #11583
  bramek
  Účastník (Participant)

  Zakony tusim este trochu poznam (:- . Ja hovorim o limitoch, tie nemaju oporu v zakone. To je vsetko. Tak sa snazte z toho pri uzatvarani zmluv vychadzat.

  #10973
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  Zakony tusim este trochu poznam (:- . Ja hovorim o limitoch, tie nemaju oporu v zakone. To je vsetko. Tak sa snazte z toho pri uzatvarani zmluv vychadzat.

  #10741
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  Zakony tusim este trochu poznam (:- . Ja hovorim o limitoch, tie nemaju oporu v zakone. To je vsetko. Tak sa snazte z toho pri uzatvarani zmluv vychadzat.

  #11584
  moderator
  Účastník (Participant)

  Tuším poisťovne mali vyselektovať poskytovateľov a upraviť tak sieť. Čiže poisťovne pokojne povedia, my od vás viac výkonov nechceme. Ale nepovedia to svojim poistencom, tí chodia k nám, ak niečo odmietneme, už máme na krku ÚDZS.
  S poisťovňami debata možná nie je, my môžeme iba zmluvu nepodpísať. A to žiaden riaditeľ nakoniec neurobí, pretože musí vyplatiť mzdy, lieky atd. Čas a denné návaly pacientov sa nezastavia. A lekár, ktorý je bezprostredne u privezeného pacienta, kašle na to, že my sa handrkujeme o zmluve. Nebude si komplikovať existenciu a bezúhonnosť, urobí všetko, čo urobiť má.

  #10974
  Dagmar Kristoficova
  Účastník (Participant)

  Tuším poisťovne mali vyselektovať poskytovateľov a upraviť tak sieť. Čiže poisťovne pokojne povedia, my od vás viac výkonov nechceme. Ale nepovedia to svojim poistencom, tí chodia k nám, ak niečo odmietneme, už máme na krku ÚDZS.
  S poisťovňami debata možná nie je, my môžeme iba zmluvu nepodpísať. A to žiaden riaditeľ nakoniec neurobí, pretože musí vyplatiť mzdy, lieky atd. Čas a denné návaly pacientov sa nezastavia. A lekár, ktorý je bezprostredne u privezeného pacienta, kašle na to, že my sa handrkujeme o zmluve. Nebude si komplikovať existenciu a bezúhonnosť, urobí všetko, čo urobiť má.

  #10742
  Dagmar Kristoficova
  Účastník (Participant)

  Tuším poisťovne mali vyselektovať poskytovateľov a upraviť tak sieť. Čiže poisťovne pokojne povedia, my od vás viac výkonov nechceme. Ale nepovedia to svojim poistencom, tí chodia k nám, ak niečo odmietneme, už máme na krku ÚDZS.
  S poisťovňami debata možná nie je, my môžeme iba zmluvu nepodpísať. A to žiaden riaditeľ nakoniec neurobí, pretože musí vyplatiť mzdy, lieky atd. Čas a denné návaly pacientov sa nezastavia. A lekár, ktorý je bezprostredne u privezeného pacienta, kašle na to, že my sa handrkujeme o zmluve. Nebude si komplikovať existenciu a bezúhonnosť, urobí všetko, čo urobiť má.

  #11585
  bramek
  Účastník (Participant)

  Nuz ked to poistovne povedia je to ich pravo. Menej uz pravo statu urcit iba SVOJE nemocnice do min. siete. Ak nechcu od vas vykony tak nechcu. Ale je to aj ich ZODPOVEDNOST. A ak sa nieco ich poistencom stane je tu Urad ktory by mal dohliadnut, ci nakupilu staroslivost, ktoru mali. Viem ze poviete ze to v praxi je inak, ze Urad je nefunkcny a poistovne vypaluju, pri com ide hlavne o Vseobecnu. Ale ak chcete zivorit a robit zadarmo tak pokojne ostante v tom stave, ibaze potom neplacte, ved tak vari cinite slobodne, ci nie?

  #10975
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  Nuz ked to poistovne povedia je to ich pravo. Menej uz pravo statu urcit iba SVOJE nemocnice do min. siete. Ak nechcu od vas vykony tak nechcu. Ale je to aj ich ZODPOVEDNOST. A ak sa nieco ich poistencom stane je tu Urad ktory by mal dohliadnut, ci nakupilu staroslivost, ktoru mali. Viem ze poviete ze to v praxi je inak, ze Urad je nefunkcny a poistovne vypaluju, pri com ide hlavne o Vseobecnu. Ale ak chcete zivorit a robit zadarmo tak pokojne ostante v tom stave, ibaze potom neplacte, ved tak vari cinite slobodne, ci nie?

  #10743
  Anonymous
  Účastník (Participant)

  Nuz ked to poistovne povedia je to ich pravo. Menej uz pravo statu urcit iba SVOJE nemocnice do min. siete. Ak nechcu od vas vykony tak nechcu. Ale je to aj ich ZODPOVEDNOST. A ak sa nieco ich poistencom stane je tu Urad ktory by mal dohliadnut, ci nakupilu staroslivost, ktoru mali. Viem ze poviete ze to v praxi je inak, ze Urad je nefunkcny a poistovne vypaluju, pri com ide hlavne o Vseobecnu. Ale ak chcete zivorit a robit zadarmo tak pokojne ostante v tom stave, ibaze potom neplacte, ved tak vari cinite slobodne, ci nie?

  #11586
  moderator
  Účastník (Participant)

  Áno, je to inak. Keď sa niečo s poistencom stane, tak úrad neskúma, či poisťovňa nakúpila ZS, ktorú mala, ale nasleduje súdne konanie za neposkytnutie ZS. ZP nikdy doslovne nezakazujú poskytnutie ZS u konkrétneho pacienta, keď naviac čas ukázal, že bol neodkladný. Retrospektívne každý poukazuje na zákon, poskytovateľ je zodpovedný atd.
  Poskytovateľ musí vybaviť všetkých pacientov lege artis v čase, keď je každý ticho, pretože nikto nevie, u ktorého pacienta vybehne niečo nečakané. Nakoniec odhadom od dverí sa dg nepostaví, najprv treba pacienta vyšetriť..
  Na internú ambulanciu príde 10 pacientov so stenokardiami, jeden má infarkt. ZP preplatí IM, tí ostatní sa ukázalo, že mali chronický vertebrogénny sy, a teda neboli neodkladní.

  Dopravný podnik, keď sa nedohodne, môže vynechať nejaké pravideľné linky, čo vyvolá zmätok a následne sa stav musí riešiť. Poskytovateľ nemôže na nevybavenom pacientovi dokazovať, že ZP nenakúpili to, čo mali.
  Opakujem- poskytovateľ pracuje v prospektívnom čase, kedy všetci sú ticho, ZP a úrad na dohľad pracujú s retrospektívnymi údajmi, keď už je všetko jasné.

  #10976
  Dagmar Kristoficova
  Účastník (Participant)

  Áno, je to inak. Keď sa niečo s poistencom stane, tak úrad neskúma, či poisťovňa nakúpila ZS, ktorú mala, ale nasleduje súdne konanie za neposkytnutie ZS. ZP nikdy doslovne nezakazujú poskytnutie ZS u konkrétneho pacienta, keď naviac čas ukázal, že bol neodkladný. Retrospektívne každý poukazuje na zákon, poskytovateľ je zodpovedný atd.
  Poskytovateľ musí vybaviť všetkých pacientov lege artis v čase, keď je každý ticho, pretože nikto nevie, u ktorého pacienta vybehne niečo nečakané. Nakoniec odhadom od dverí sa dg nepostaví, najprv treba pacienta vyšetriť..
  Na internú ambulanciu príde 10 pacientov so stenokardiami, jeden má infarkt. ZP preplatí IM, tí ostatní sa ukázalo, že mali chronický vertebrogénny sy, a teda neboli neodkladní.

  Dopravný podnik, keď sa nedohodne, môže vynechať nejaké pravideľné linky, čo vyvolá zmätok a následne sa stav musí riešiť. Poskytovateľ nemôže na nevybavenom pacientovi dokazovať, že ZP nenakúpili to, čo mali.
  Opakujem- poskytovateľ pracuje v prospektívnom čase, kedy všetci sú ticho, ZP a úrad na dohľad pracujú s retrospektívnymi údajmi, keď už je všetko jasné.

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 46 až 60 (z celkového počtu 76 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.
Navigate