O zodpovednosti

O nás Forums Všeobecne o zdravotníctve O zodpovednosti

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  MUDr. Denisa Mitanova 7 years, 2 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #11446

  Tvorcovia programového vyhlásenia vlády „Zdravotníctvo 2020“ zabudli vytvoriť priestor pre nasledovnú súhru lekára a pacienta, kde:
  Každý repro-schopný pacient by si mal uvedomiť, či uplatní: a) repro-skodlivé aplikácie disjunkcie cieľov zdravotnej starostlivosti (ZS) v rozpore s ich konjunkciou vymedzených §2 zákona č.576/2004 Z.z., na úkor svojich budúcich detí, ktoré tiež budú chcieť byť zdravé, alebo b) zvolí inú zodpovednejšiu možnosť, prípadne sa im naučí predchádzať zdravšou životosprávou.
  Ak ich uplatní, tak nech svoj egoizmus uhradí z vlastného, nie z verejného, lebo to už nie je solidarita ale genocída.
  Existujú pro-budúce zákony o ktoré sa opieram:
  – konjunkcia cieľov ZS podľa §2 zákona č.576/2004 Z.z.,
  – konjunkcia prospechu aplikácii biológie a biomedicíny, podľa preambuly Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a biomedicíny: Pokrok v biológii a medicíne by sa mal využívať na prospech súčasných a budúcich generácií, http://www.radaeuropy.sk/?1221
  – podľa čl.15 ods.1 ústavy SR: Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením, http://www.eeagrants.sk/8578/d
  – podľa prvej vety čl.40 ústavy SR: Každý má právo na ochranu zdravia (pojmom „každý“ ústava nerozlišuje terajšiu generáciu od budúcich, pojmom „zdravia“ ústava nerozlišuje či ide o zdravie reprodukčné alebo nereprodukčné, či ide len o zdravie ega človeka a jeho imunity alebo aj o zdravie jeho génov, reprodukčnej imunity a ich pamäte, ktoré zdravie ľudského ega podmieňujú).
  Cieľom uvedených zákonov je aj predchádzať chorobám zdravým spôsobom života, pri ochrane zdravia vplývať na našu zodpovednosť voči dedeným vlastnostiam s vedomím zodpovednosti voči zdraviu budúcich generácií. …ministri zdravotníctva by mali uvedenej zodpovednosti ponechať priestor, selektovať úkony a lieky z hľadiska ich repro-účinkov v zmysle §2 zákona 576/2004 Z.z. o ZS a nerobiť z lekárov otrokov a nástroje genocídy.
  …ministri zdravotníctva by mali uvedenej zodpovednosti ponechať priestor, selektovať úkony a lieky z hľadiska ich repro-účinkov v zmysle §2 zákona 576/2004 Z.z. o ZS a nerobiť z lekárov otrokov a nástroje genocídy.
  Čítajte viac:
  http://diskusie.sme.sk/diskusie/user_reaction_list.php?id_user=214542#ixzz1VCggxR1O

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Navigate