Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

#734
MUDr. Jan Cernak
Účastník (Participant)

Aj keď je to trochu odbočenie od témy, dovolím si ešte raz sa vrátiť k cenovému výmeru. Aj ja som tento cenový výmer chápal ako ďalší krok ku DRG.
Akceptujem navrhnutú maximálnu cenu, aj keď podľa mojich odhadov a výpočtov lekárov, ktorí sa venujú jednodňovej medicíne, by sa hodnota pre chirurgiu, ortopédiu a traumatológiu mala pohybovať okolo 10 – 12 000 Sk. Stále mi chýba dolná hranica, pod ktorú už poisťovňa pri jednaní nesmie ísť. Viem si predstaviť situáciu, že poisťovňa ponúkne zariadeniu takú cenu, za ktorú sa budú dať vykonávať iba najjednoduchšie výkony, napr. extirpácie. Myslím si , že keď MF a MZ dokázali vypočítať maximálnu cenu výkonu, mali by dokázať určiť aj minimálnu cenu, ale takú, ktorá by odrážala realitu. Nechcem sa dotknúť odborníkov v poisťovniach, ale zaujímalo by ma, akým spôsobom budú určovať , že niekomu dajú za rovnakú prácu 100 Sk a niekomu 8600 Sk. Je presne to presne to isté, ako keď sa mali rozhodovať, či si u niekoho výkon objednajú, alebo nie. Takto sa znovu dostávame na začiatok debaty na tému ZP a tvorba siete poskytovateľov ZS, aj keď musím konštatovať, že sme sa posunuli o kus ďalej.

Navigate