Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

#731
MUDr. Jan Cernak
Účastník (Participant)

1. Súhlasím, že úlohou MZ je stanoviť minimálnu sieť, nie však iba v číslach, ale i v rovnomernosti pokrytia
2. Súhlasím, že pacient má mať slobodnú voľbu v rámci zmluvných poskytovateľov ZS
3. Som zvedavý, ako sa dokážu poisťovne zhostiť úlohy efektívne nakupovať zdravotn.služby, mantinely týkajúce sa ambulantnej ZS sú dosť široké.
4. Pravdepodobne však nemám dostatok informácií o tom, že už v súčasnosti je možné a uplatňované financovanie za diagnózu v jednodňovej medicíne. Zatiaľ som sa prepracoval iba k materiálu Regulácia cien a podmienky regulácie cien výkonov ZS / MF / a k nemu mám niekoľko poznámok. Pozitívom je , že stanovuje jednotné maximá pre vybrané diagnózy a výkony bez ohľadu na typ poskytovateľa ZS. Otázne je, či stanovené maximá odrážajú priemerné reálne náklady, alebo boli znovu určené podľa množstva dostupných financií. Ďalej ma zaráža, že ambulantná sféra má cenové rozpätie, lôžková starostlivosť má cenové rozpätie, ale cena za výkony / diagnózy / je stanovená len maximálna a navyše nedostatočná. Takto nie je možné rokovanie medzi poisťovňami a PZS, lebo o čom sa dá rokovať, keď ani maximálna cena nepokrýva náklady.

Navigate