Habilitácia

Peter Pažitný sa stal docentom Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Je to najlepšia správa pre slovenské aj české zdravotníctvo za posledné roky.

Bol som na jeho habilitačnej prednáške aj na obhajobe. Drvivou väčšinou hlasov členov vedeckej rady svoju docentúru obhájil. Bude interným docentom na Fakulte manažmentu VŠE Praha, ktorá sídli v krásnom komornom mestečku Jindřichov Hradec.

Hlavnou úlohou docenta Pažitného bude, aby sa stal gestorom špecializačného štúdia v odbore Manažment v zdravotníctve. Konečne po takmer tridsiatich rokoch je tu šanca, že vznikne seriózna výučbová báza pre tento odbor a postupne vytlačí rôzne pokútne tituly typu MPH a MBA.

V Jindřichovom Hradci som sa zoznámil s profesorom Pavlom Pudilom, vďaka ktorému táto fakulta vznikla a ktorý bol jej prvým dekanom. Nadobudol som pocit, že sme na jednej vlnovej dĺžke hneď po tretej vete. Nedávno mi poslal text, ktorý sa volá Mŕtvy kôň. Sám profesor ho preložil do slovenčiny a rád by som ho tu uverejnil v plnom znení.

mŕtvy kôň

Rozdiely medzi primitívnym hospodárskym myslením našich predkov a dnešným spôsobom uvažovania expertov, ovplyvneným modernými náhľadmi na ekonomiku, možno len sotva porovnať lepšie než pomocou obrazu mŕtveho koňa.

Príslovie Indiánov z kmeňa Dakotov hovorí: Keď zistíš, že pod tebou zdochol kôň, zosadni!

No v profesionálnom živote často presadzujeme iné stratégie, podľa ktorých sa v takejto situácii pokúšame konať takto:

– obstaráme si väčší bič
– vymeníme jazdca
– hovoríme: „Veď ten kôň stále jazdil!“
– založíme pracovnú skupinu na analýzu koňa
– navštívime iné miesta, aby sme sa pozreli, ako sa tam jazdí na mŕtvych koňoch
– zvýšime štandard kvality jazdy na mŕtvom koni
– vytvoríme „task force“  na oživenie mŕtveho koňa
– založíme výcvikový kurz, aby sme sa naučili lepšie jazdiť na mŕtvych koňoch
– vypracujeme porovnávacie prehľady rôznych mŕtvych koní
– upravíme kritériá, podľa ktorých sa určuje, či je kôň mŕtvy
– zaplatíme externých špecialistov, aby jazdili na mŕtvom koni
– zapriahneme niekoľko mŕtvych koní k sebe, aby sa im spoločne lepšie ťahalo
– vyhlásime, že nijaký kôň nemôže byť až taký mŕtvy, aby sa na ňom ešte nedalo jazdiť
– uvoľníme dodatočné prostriedky na zvýšenie výkonu mŕtveho koňa
– vypracujeme štúdiu, aby sme zistili, či na  tento problém existujú lacnejší poradcovia
– zakúpime niečo, po čom bude mŕtvy kôň bežať rýchlejšie
– rozbehneme reklamnú kampaň, že náš kôň je lepšie, rýchlejšie a lacnejšie mŕtvy
– založíme krúžok kvality, aby sme našli uplatnenie pre mŕtve kone
– prepracujeme výkonové parametre pre mŕtve kone
– zriadime nákladové stredisko pre mŕtve kone
– nasadneme na svojho starého slabého osla a zamaskujeme ho mŕtvym koňom
– nariadime  nadčasy a nosíme mŕtveho koňa sami
– reštrukturalizujeme stajňu
– zdvojnásobíme prídely kŕmenia
– vyhlásime, že mŕtvy kôň bol už od samého začiatku naším cieľom
– povýšime jazdca
– budeme zapierať, že sme kedy nejakého koňa vôbec mali
– sadneme si a budeme čakať, kým sa kôň sám zdvihne

(Akákoľvek podobnosť s existujúcimi firmami, projektmi TQM, certifikáciou ISO, procesmi QMA a poradcami je čisto náhodná, pritiahnutá za vlasy a inak úplne mimo.)

A ešte malý dodatok. Profesor Pavel Pudil a aj jeho nástupca vo funkcii dekana Fakulty manažmentu VŠE Praha boli jadroví fyzici. Chvalabohu! A ešte raz gratulujem.

Oprava

Fascinovaný príbehom mŕtveho koňa v tomto článku som sa dopustil niekoľkých chýb. Prvým dekanom Fakulty manažmentu VŠE Praha v Jindřichovom Hradci nebol profesor Pudil, ale docent Žemlička. Fakulta vznikla v roku 1994 nie zásluhou, ale s prispením prof. Pudila, ktorý bol tretím dekanom fakulty v jej histórii, od roku 2002. Za chyby sa čitateľom ospravedlňujem. Rudolf Zajac

Zdroj:
.týždeň 25. 11. 2018

Leave A Reply

Navigate