Keď systém funguje pre pacienta, korupcia prestane

S ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom

Súvisí miera korupcie v zdravotníctve s nízkymi platmi zdravotníkov, alebo ide o celkový trend miery korupcie v zdravotníctve, čo nie je charakteristické len pre Slovensko?

– Miera korupcie súvisí s nefungujúcim systémom, a nie s platmi. Ľudia korumpujú vtedy, keď chcú
dodatočne zabezpečiť službu, ku ktorej sa normálne ťažko dostať, hoci by ju mali dostať v rámci
bezplatného zdravotníctva. Miera korupcie ani za socializmu nebola podmienená nízkymi platmi, ale
nedostatkom lukratívneho tovaru. Nemyslím si teda, že korupcia je viazaná na mzdy, ale na nedostatkové služby, ktoré sa majú poskytovať bezplatne.

Uvažujete o systémových zmenách, ktoré by zabránili uprednostňovaniu pacientov z poradovníkov daním úplatku alebo sponzoringom? Zdá sa, že napriek povinnosti viesť poradovníky (zdravotnými poisťovňami) sa nič zásadné nezmenilo.

– Dobrovoľný sponzoring je veľmi žiaduci a využíva sa najmä pri financovaní v treťom sektore. Otázka je, ako hodnotiť sponzoring, ktorého výsledkom má byť uprednostnenie pacienta pri operácii. Keď sa sponzoring využíva ako forma skracovania lehoty na vykonanie drahých operácií, kde je drahý zdravotnícky materiál – napríklad pri endoprotézach, potom sa treba pacienta spýtať, či dával sponzorské peniaze slobodne a dobrovoľne. Podania, ktoré rezortu zdravotníctva prišli, hovoria, že skôr nie.

Sponzoring, ktorý umožní uprednostnenie pacienta, nie je zrejme protizákonný. Bola však predstava ministerstva zdravotníctva taká, že zavedenie nadštandardných služieb vytlačí korupciu z nemocníc?

– Pravdou je, že peniaze sú oficiálne prijímané na účet, čo znamená, že to nespĺňa charakter individuálnej korupcie, ale skôr to má charakter akéhosi nepriameho vymáhania peňazí. To treba odsúdiť ešte viac, alebo prinajmenšom tak ako korupciu. Pre nás je jediným legálnym spôsobom buď priama úhrada, alebo úhrada cez individuálne zdravotné poistenie, ktoré pôjde poskytovateľovi za dobre a jasne definovaný výkon. Nemôže byť predsa predmetom úhrady urýchlenie operácie. Môže však byť predmetom to, že zdravotná poisťovňa pre mňa kúpi endoprotézu, ale o rok a pol, keď prídem na rad, si ju nechá preplatiť od všeobecnej verejnej poisťovne.

Akým spôsobom môže zabrániť úplatkom transformácia zdravotníckych zariadení?

– Transformácia je proces zmeny, ktorý sám osebe korupciu v žiadnej oblasti nevykorení. V zdravotníctve prestane korupcia vtedy, keď systém bude pre toho, pre koho fungovať má, teda pre pacienta.

Zdroj:
Národná obroda 9. 5. 2005

Leave A Reply

Navigate