Pri reforme by politika mala ísť bokom

Marián Bubeník:

S ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom

SMK presadzuje, aby zdravotné poisťovne neboli akciovými spoločnosťami. Aké dohody v tomto smere akceptujete?

– Nejde o politický problém, ale o vecné otázky. SMK požaduje, aby bola prekontrolovaná bezpečnosť poisťovní z pohľadu ochrany peňazí poistencov. Nielen poslanci SMK, ale aj poslanci SDKÚ, KDH a nezávislí sa na nás ďalej obrátili s otázkou prípadného predaja akcií, či už nemocníc, alebo poisťovní. Nemáme problém s tým, že dáme obmedzenie na predaj akcií, napríklad do výšky podielu v percentách tak, ako je to pri strategických podnikoch. Pri nemocniciach môže byť napríklad podmienkou buď uvoľnenie minoritného balíka, napríklad 49 % pre mestá, vysoké školy a VÚC, alebo podmienka dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia. Jednoducho, požadujeme tvrdé rozpočtové obmedzenia pre tieto subjekty. Každý ekonóm aj právnik vie, čo to znamená z pohľadu právneho postavenia. Koaliční a nezávislí poslanci požadujú niečo podobné, teda vidíme možnosť na riešenie problému.

Aký bude priebeh ďalších rokovaní s poslancami? Budú len na úrovni odbornej argumentácie? Nečrtajú sa už teraz politické dohody v zmysle niečo za niečo?

– Z môjho pohľadu prichádza do úvahy iba vecná diskusia. Väčšina pripomienok menícharakter reformy.

Čím ste si taký istý, že reformu parlament nakoniec schváli?

– Už z toho, čo som povedal, je zrejmé, že nejde o neriešiteľné problémy. Navyše, pokiaľ ich riešenie nijakým spôsobom neovplyvní filozofiu reformy.

Stiahnete teda reformu v prípade legislatívneho chaosu?

– V prípade akéhokoľvek chaosu alebo zmien v zákonoch, ktoré by reformu zmenili na „kvázi reformu“, som pripravený zákony stiahnuť alebo predložiť na posledné čítanie neskoršie.

Aký vývoj potom predpokladáte v zdravotníctve? Máte pripravený aj plán B?

– Plán B je existujúci stav. Kroky, ktoré sme doteraz urobili a ktoré viedli k dramatickému zníženiu dlhu, sa postupne vyčerpajú. Skôr či neskôr bude musieť prísť k zásadnej zmene.

 

S podpredsedníčkou SF Ľubicou Navrátilovou

Kedy sa Slobodné fórum rozhodne, aký postoj zaujme pri konečnom schvaľovaní reformy predloženej ministrom Zajacom?

– V niektorých bodoch reformy nemienime ustúpiť. Korenšpondujú s návrhmi SMK. Ak získajú v parlamente väčšinovú podporu, nabúrajú základ vládnej reformy. V takom prípade sme schopní reformu podporiť. Je však otázne, ako zareaguje minister zdravotníctva.

Čo tým máte na mysli?

– Napríklad, či budú môcť zdravotné poisťovne podnikať, či budú môcť vlastniť sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To je kľúčová záležitosť. Ak teda poslanci budú akceptovať to, že poisťovne nebudú môcť podnikať, reforma bude pre Slobodné fórum prijateľná.

Váš postoj je trochu nejasný. Na jednej strane je pre SF vládna reforma zdravotníctva neakceptovateľná. Naopak, zatiaľ nedokážete jednoznačne povedať, ako budete hlasovať.

– Náš postoj nie je takýto schizofrenický. Budeme hlasovať za túto reformu v prípade, že poslanci schvália niektoré pozmeňujúce návrhy. Sú totožné s nami predloženou alternatívou. Slobodné fórum predloží pozmeňujúce návrhy k zákonu o liekoch. Chceme presadiť, aby hypermarkety nemohli predávať lieky.

V piatok vás čaká spoločné rokovanie s ministrom zdravotníctva. Aké závery od tohto stretnutia očakávate?

– Oboznámime ho s tým, čo pre nás v reforme zdravotníctva predstavuje kľúčovú rolu. Sama som zvedavá na jeho reakciu, pretože nejde len o náš názor. Ten prevažuje už aj v niektorých stranách vládnej koalície. Istá konštrukcia v predloženej reforme totiž pripúšťa uzavretie siete zdravotnej starostlivosti okolo zdravotných poisťovní, a to nemôže byť prijateľné. V reforme ministra Zajaca je veľa racionálnych prvkov – to nepopierame – tie treba prebrať. Prekáža nám však možnosť, aby sa stali peniaze tým dominujúcim prvkom v reforme zdravotníctva.

Zdroj:
Národná obroda 2. 9. 2004

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: