Progr. vyhlásenie vlády – zdravotníctvo pokračuje genocídou?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Progr. vyhlásenie vlády – zdravotníctvo pokračuje genocídou?

Zobrazuje sa 1 príspevok (z celkového počtu 1)
 • Autor
  Príspevky
 • #11445
  MUDr. Denisa Mitanova
  Účastník (Participant)

  Programové vyhlásenie vlády pre zdravotníctvo pokračuje genocídou?

  Re: Programové vyhlásenie vlády – Zdravotníctvo
  http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/3920/programove-vyhlasenie-vlady-zdravotnictvo.html
  – Hodnota zdravia a princípy zdravotnej politiky
  „Kvalitný systém zdravotníctva, ktorý zabezpečuje dobrý zdravotný stav obyvateľstva, je kľúčovým predpokladom pre fungujúcu spoločnosť a budúcnosť Slovenska. Zdravie je prioritou v živote jednotlivca a základným pilierom silnej ekonomiky.“
  – S uvedeným možno súhlasiť
  „Ťažiskovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú solidarita a zodpovednosť spolu so zachovaním dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana Slovenskej republiky. Tieto princípy sú základnými východiskami zdravotnej politiky vlády SR.“
  ale o akú zdravotnú starostlivosť vlastne ide?
  o imunosupresívnu medicínu s následkom genocídy imunity?,
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=75&catid=8
  o vakcíny biznisu vymyslených pandémii?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=328&catid=8
  o vakcíny, ktoré aktivujú jalové subpopulácie T-lymfocytov a alergie?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=190&catid=8
  o depopulačné vakcíny zo strany najbohatších?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=342&catid=8
  o klamlivých metódach liečby?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=216&catid=8
  alebo
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=165&catid=8
  o neliečiteľnej cukrovke?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=234&catid=8
  alebo
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=233&catid=8
  o podvode?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=260&catid=8
  o farmaceutickom lobingu a jej vplyve na lekársku „farma-vedu“?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=138&catid=8
  o farma-produktoch vo vestníkoch uhrádzaných úkonov a liečiv?
  viewtopic.php?f=1&t=204
  o výpalníckej „ochrane“ zdravia prostredníctvom zdravotného poistenia?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=61&catid=8
  o jarme zdravotných poisťovní?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=333&catid=8
  Zodpovednosť to áno, ale solidarita (k zločinu)? – nie!
  Pozri:
  Diskriminuje zrušenie solidárnosti alebo solidárnosť diskriminuje?
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=152&catid=8

  Aká zodpovednosť?… a kde ostala zodpovednosť a solidarita voči budúcim generáciám? ..kde ostali dedičstva genómu a učenlivosti imunity? Pozri: http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=143&catid=8

  – Verejné zdravotníctvo a prevencia
  „Vláda SR posilní prevenciu a motiváciu k nej vrátane podpory a financovania existujúcich celonárodných programov, ako sú:
  Národný program prevencie ochorení srdca a ciev,
  Národný program duševného zdravia,
  Národný program starostlivosti o deti a dorast,“

  … tu si vláda pomýlila pojmy s dojmami, lebo skutočná prevencia je o niečom úplne inom.
  Tvrdenie, že súčasná zdravotná staroslivosť zahŕňa prevenciu, je lož, lebo opak je pravdou.
  Viac na: http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=253&catid=8
  Nádej či populizmus ?
  …v následnom odseku ale badať trochu nádeje alebo len populizmu v tom, že
  „MZ SR prehodnotí súčasné celoštátne preventívne a zdravotné programy z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch, ako aj revízii z pohľadu ekonomickej efektivity. Následne MZ SR nanovo stanoví ich zámer, ciele, rozsah, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie. Prehodnotené programy budú detailne definované, dôsledne realizované s dôkladnou kontrolou determinantov zdravia a efektívnym štátnym zdravotným dozorom. Budú definované základné kritériá zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré sa premietnu do jeho sledovania a hodnotenia.“
  Čo možno uvítať:
  „Vláda SR zavedie bonus pre dospelých obyvateľov, ktorí nevyčerpali zdravotnú starostlivosť v danom roku. Vláda SR stanoví jednotné podmienky poskytnutia bonusu tak, aby sa predišlo selekcii pacientov zdravotnými poisťovňami.
  Vláda SR sa bude zaoberať rozsahom povinného a odporúčaného očkovania detí v zmysle odporúčaní WHO a ECDC.“

  Činnosť PR agentúr WHO a ECDC treba zakázať Ich odporúčania sú pod vplyvom nadnárodného farmaceutického biznisu a bioteroru, ktoré strašia národy sveta vymyslenými pandémiami a chorobami.
  – Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta
  „Vláda SR bude podporovať zdravotnícku politiku založenú na dôslednej analýze medicínskych dôkazov a dôkazov o nákladovej efektívnosti s dôrazom na pozitívny vplyv na výsledky zdravotného stavu obyvateľstva.“
  …ha-ha-ha
  To by vláda musela rozlíšiť čo je imunosupresívne a čo je imunoprogresívne zdravotníctvo, vymeniť ortodoxné učivo lekárskych fakúlt spolu s ich profesormi, predovšetkým zamedziť legislatívnemu lobingu nadnárodných finančných skupín žijúcich z farmako-priemyslu, ich financovaniu lekárskej „farma-vedy“, farma-konferenciám a pod.
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=341&catid=8
  „Vláda SR vráti nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“
  Ha-ha-ha
  – najprv by vedenie ÚVZSR mala pozatvárať za spoluúčasť na podpore vakcínačného bioteroru vymyslenými pandémiami a zamedziť vplyvu WHO, ktorá rovnako mala účasť na propagácií genocídy a bioteroru vakcín vymyslených pandémií.
  – Práva pacientov
  „Vláda SR zavedie predpisovanie liekov na úrovni účinnej látky,
  Vláda SR znovu zavedie degresívnu maržu pre všetky typy liekov a zváži jej zavedenie pre zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny,
  Vláda SR zavedie systém zavedenia hornej hranice výšky platieb za lieky pre vybrané skupiny poistencov.“

  Uvedené nie je o právach ale o genocíde…
  Minister zdravotníctva avizuje legislatívne zmeny, podľa ktorých lekári nebudú predpisovať konkrétny liek, ale iba účinnú látku. http://ekonomika.sme.sk/c/5485368/minister-chce-aby-lekar-nepredpisoval-liek.html
  Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alibi, pre pacienta holokaust ?
  Pôjde o zbavenie lekárskej zodpovednosti za obsah depopulačných prímesí resp. prídavných látok, lebo na latentnú depopulačnú vojnu nebudú zneužívané iba vakcíny (pozri 2min 8s videa: http://dotsub.com/view/b0283182-4c24-4b1b-bef8-202996e68afe ), ale aj ostatné farmaká, kde lekár zodpovedá len za „účinnú látku“, nie za primiešané svinstvo holokaustu?

  Minister tak uvoľní cesty bioteroru prostredníctvom prídavných látok, pre ktorý cielenou látkou nebude „účinná látka“ ale primiešaná, ktorú lekár nepredpíše, ktorú lekár nebude musieť pacientovi zdôvodňovať, takže zdravotná starostlivosť ostane „čistá“ v rozsahu lekárskej odbornosti.
  Doteraz bol lekár pre pacienta zodpovednou zárukou neškodnej preskripcie lieku, keďže jeho lekár zväčša poznal aj mieru škodlivosti jeho prídavných látok či prímesí, ktoré mohol spätne analyzovať v prípade prejavu nežiadúcich účinkov či iných pacientových reakcií na konkrétny farmaceutický produkt a nahradiť ho prijateľnejším.

  Čo bude analyzovať lekár, ak nebude vedieť, aký farmaceutický obsah požíva jeho pacient?
  …predsa každý konkrétny liek, je okrem účinnej látky aj zmesou či zlepencom viacerých posúdenia-hodných látok, ktoré vplývajú na zdravie a liečbu pacienta !
  Pozri: http://www.aslsr.sk/forum/viewtopic.php … abbd#19490
  citujem:
  „Generická substitúcia je perfektný spôsob na to aby zarobili dvaja. Jej cieľ je len takýto, nijaký iný. Ak vlastním sieť lekární, tak sa dohodnem s farmafirmou ktorý liek to bude v sieti. Farmafirma má istotu a lekárne majú istotu, že bude biznis. Napríklad sieť lekární má Penta, ale to len tak mimichodom.
  Zároveň pre farmafirmy, divizie reprezentantov budú v podstate nepotrebné,preto dôjde k prepúšťaniu a farmafirmy ušetria aj týmto spôsobom.
  Generická substitúcia je perfektný spôsob ako legálne v rámci farmabiznisu zarobiť. O nič iné tu nejde, všetko ostatné sú len kecanie a zahmlievanie. Marí sa mi, že minister je z tohoto prostredia. Nuž kto má peniaze má moc.“

  – Poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovanie zdravotníctva
  „Vláda SR zadefinuje zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia.“
  …to si z nich nikto ešte nevšimol, že zákonny rozsah ZS je určený podľa §2 zákona 576/2004 Z.z., ale nikto ho nedodržuje?
  Doteraz všetci ministri zdravotníctva porušili uvedený zákon vydaním vestníka o liekoch podliehajúcich spoplatneniu ZP, kde bezbreho neodborne zaradili aj úkony či lieky, spôsobujúce disjunkciu zákonom stanovených cieľov ZS v rozpore s uvedeným zákonom, čo v postavení ministra možno charakterizovať za genocídu a nerešpektovanie uvedeného zákona za trestný čin.
  …tiež by si mali zopakovať stredoškolskú matematickú logiku pojmov, kde „a“ znamená konjunkciu, „alebo“ znamená disjunkciu (množiny úkonov či liekov), lebo v uvedenom zákone je „a“.
  Stačilo by dodržať spojku „a“ v uvedenom zákone, potom cca 90% úkonov by podliehalo tržným cenám a priamej úhrade pacienta, keďže svojim charakterom nespadajú do rozsahu konjunkcie cieľov ZS ale charakterom sú disjunkciou cieľov, ktoré ich z rozsahu ZS vylučujú.
  Existujú predsa „pro-súčasné“ a „pro-budúce“ ciele, definované §2 zákona 576/2004 Z.z., kde ak sa „pro-budúce“ ciele nebudú rešpektovať, potom „pro-súčasná“ zdravotná starostlivosť sa z pohľadu budúcich generácií javí ako genocída.
  Presnejšia selekcia úkonov na ZS a DS by neporušila zákon ani ústavu SR, skôr naopak.
  Poskytovalelia by mali selektovať výkony z hľadiska cieľov na:
  1/ konjunkčné úkony spadajúce do rozsahu ZS podľa §2 zákona 576/2004 Z.z. o ZS, podliehajúce spoplatneniu ZP,
  2/ disjunkčné úkony nespadajúce do rozsahu ZS, ktoré §2 zákona o ZS vylučuje, podliehajúce priamej úhrade pacienta a nepodliehajúce spoplatneniu ZP, čo je asi 90% terajších repro-škodlivých úkonov nezákonne uhrádzaných v rámci ZS.
  Cenník výkonov DS by po ich rozdelení mali tvoriť poskytovatelia, podľa svojich možnosti a kvalít, ostatné ocenenie výkonov spadajúcich do rozsahu ZS, by mali zostať konsenzom dohody so ZP.

  Isteže, každý z nás má možnosť sebapestovania a zdravým životným štýlom byť nezávislý na zdravotníctve aspoň tak, ako som sa snažil ja.
  …ale
  Napríklad: – ak sa niekto dobrovoľne oddá bioteroru vakcín za vlastné peniaze, tak je to jeho vec, ale ak jeho dobrovoľné podrobenie sa bioteroru je hradené z verejného zdravotného poistenia, ktorému sa odvádza nedobrovoľne, tak potom je to vecou všetkých poistencov.
  …a je to vecou aj tých malých nezávislosti-chtivých živnostníkov, ktorí nestačia zarobiť ani na povinné zdravotné poistenie, ktoré by radšej presmerovali do nezávislých foriem životného štýlu (lyžovanie, cyklistika, plávanie, hokej, turistika, prípadne nejaké súťaže), na čo peniaze zväčša nemajú, lebo musia povinne podporovať imunio-supresívnu medicínu.
  Možnosti investovania do imunoprogresívnej ochrany zdravia sú nerovné s povinnými odvodmi do imunosupresívnej…
  Možnosti investovania do imuno-progresívneho nezávislého zdravého životného štýlu či nezávislej ochrany zdravia, by mali zostať aspoň rovnocenné s imuno-supresívnym súčasným zdravotníctvom, pokiaľ táto vláda bude len platonickou recesiou, ale pokiaľ chce zmeny s cieľom zachovania zdravia, imunity, genómu ako dedičstva biosféry, potom imuno-supresivitu treba eliminovať a nefinancovať ju vôbec.

  …a aby sme nemuseli financovať farmakomafiu? – zatiaľ musíme, lebo odvody do zdravotného poistenia sú povinné.

  Naše imunita a gény sú predsa súčasťou dedičstva biosféry, ktoré by sa mali zachrániť, alebo sa mýlim?
  Alebo azda chcete popri biosfére monetárne živiť paralelný svet genocídy časti imunosupresívnej medicíny?

  – Zdravotné poistenie
  „Vláda SR umožní zdravotným poisťovniam tvorbu zisku za presne stanovených podmienok“
  Absurdné, ak zo zdravotných daní bude mať zisk spoločnosť spolupracujúca s farmako-genocídou a bioterorom.
  Pokiaľ bude zdravotné poistenie len nástrojom biznisu s chorobami, podporujúcim imunosupresívnu medicínu, bioteror či genocídu, potom ho treba úplne postaviť mimo zákon.
  http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=61&catid=8

Zobrazuje sa 1 príspevok (z celkového počtu 1)
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.
Navigate