Paradoxy reformy

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 16 až 30 (z celkového počtu 61 )
 • Autor
  Príspevky
 • #825
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  Študujem dokument : Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

  V druhej časti – Analýza súčasného stavu a identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva mi chýba esenciálny problém, ktorý determinuje a bude determinovať všetky kroky reformy – balík finančných prostriedkov.

  V správe o Slovensku, publikovanej Európskou investičnou bankou sa uvádza prehľad nákladov na zdravotníctvo v dolároch v prepočte na obyvateľa, z ktorého vyberám:

  Švajčiarsko 2611
  Nemecko 2364
  Priemer EU 1771
  Španielsko 1183
  Portugalsko 1148
  Česko 943
  Slovinsko 743
  Maďarsko 642
  Polsko 386
  Slovensko 198* pri proklamovaných 60 miliardách do zdravotníctva by to bolo 311 dolárov na osobu za rok

  TOTO ČÍSLO MODIFIKUJE A BUDE MODIFIKOVAŤ VŠETKY REFORMNÉ KROKY A NAJMÄ SIGNALIZUJE, ŽE KAŽDÝ I MALÝ OMYL BUDE SPOJENÝ S TRAGICKÝMI DÔSLEDKAMI.

  ROVNAKO TOTO ČÍSLO PREDURČUJE SKUTOČNOSŤ, ŽE ŠOKOVÉ REFORMNÉ KROKY ZLYHAJÚ SPOLU SO SYSTÉMOM.

  Ďalšou špecifickou črtou vývoja, ktorá sa musí v kvalifikovaných rozhodnutiach premietnuť je skutočnosť, že zo zdravotného poistenia, ktoré predstavuje čiastku z neliberalizovanej mzdy, sa financujú materiálne a technické náklady, čiže lieky, ŠZM, palivá a energie, potraviny, prístrojová technika, atd v liberalizovaných cenách a platy personálu, ktoré v liberalizovaných cenách nie sú.

  AK CHCEME POSUDZOVAŤ PRÍJEM A VÝDAJ, MUSÍME JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY PREVIESŤ DO JEDNOTNÉHO HODNOTOVÉHO SYSTÉMU, NAPR. VYJADRENÍM V EURO.

  Uvedené nepokladám za spôsob ospravedlnenia nefunkčného systému ani uvedeným nenegujem potrebu reformy. *Bude ešte pokračovanie.

  #826
  Anton Hanusin
  Účastník (Participant)

  Podľa osobných vyjadrení, minister prijal výzvu zabezpečiť zdravotníctke služby za balík cca 60 mld, lebo takáto je verejná zakázka. Je otázka, kto určuje takúto zakázku. Pacient by chcel veľa muziky za málo peňazí. Neuvedomuje si, že za odvody v tejto výške nemôže požadovať zdravotníctvo na úrovni amerického. Lepšie zdravotníctvo i viac stojí. To naše zatiaľ funguje i preto, že ho zdravotníci dotujú svojimi nízkymi platmi. Iná kapitola je to, že odvody štátu sú nespravodlivo nízke. Je však jednoduchšie zvýšiť cestovné na štátnych železniciach, aby sa pokryla ich strata (mimochodom – ako si môžu v tak bohapusto plytvajúcom podnik, ktorý patrí štátu menežeri i zamestnanci žiť taký sladký život?), či zvýšiť cenu plynu, elektriny ap. aby sa zabezpečil príjem pre dané podniky. Pokiaľ som dobre pochopil filozofiu reformných krokov, teraz je snaha, aby si pacient uvedomil, že zdravotníctvo nie je zadarmo (poplatky) a od novely liečebného poriadku očakávam, že za 60 mld povinných odvodov sa pacientom poskytne nevyhnutne nutné (avšak avizovaná redukcia výkonov v LP to neveští). T.j. ak chceš viac, priplať si, ale dobrovoľne, nie nasilným odobraním časti zárobku. Je niekde návrh novely na nahliadnutie? Inak, k navrhovaným novelám sa na stránke MZ naozaj nedá dostať, pod pripomienkovým konaním su zatiaľ nezaujímavé veci.

  #827
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Mata Harri wrote:

  Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

  1. pokračovanie

  Str. 33 Nevhodná štruktúra lôžkových zdravotníckych zariadení spočíva
  a/ v nadbytku akútnych postelí

  Tu chcem apelovať na predošlú diskusiu o kvalite. V USA začali s typizáciou nemocničných postelí cca v r 1918. Definovali funkciu i potrebné vybavenie a pri prvom prieskume reálneho stavu zistili, že definované parametre nedosahuje cca 90 % nemocníc. A trvalo im to 40 rokov, kým kompletizovali do štandardnej podoby cca 60 % nemocníc.

  Ako je u nás definované “ akútne lôžko”? Akú má plniť funkciu a aké by malo mať potrebné vybavenie? Možno pokladať za akútne lôžka malé nemocnice, kde odbornosť, rovnako dostupnosť štandardných vyšetrení končí pracovnou dobou? Keď sa v noci prihodí niečo akútne pacientovi v malej nemocnici, tak má menej šancí na kompetentný zásah, ako pacient doma, ktorého rodina môže odviesť na primerané pracovisko.

  My nemáme nadbytok akútnych postelí, MY NEMÁME DEFINOVANÉ PARAMETRE AKÚTNYCH POSTELÍ.

  Administratívna reprofilizácia niektorých tzv. akútnych postelí prebieha už 12 rokov. S nepripraveným personálom, regiónom, poisťovňami. Formálny project slúži na zakrytie tunelizácie a ekonomických záujmov zákulisných skupín.

  Zásadne to nie je project vychádzajúci z dokonalej analýzy potrieb a možností regiónu, na ktorom by sa dohodli zástupcovia regiónu, zdravotníckych zložiek, podnikateľských subjektov, poisťovne a MZ.

  #828
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  Tu nie je veľa čo dodať, diskusia ide svojim smerom. K otazke zdrojov len mala poznamka, neosvedčuje sa provnať zdroje na hlavu v jend. krajinach, pretože citovane Švajciarsko ma okrem toho de facto 25 % povinný co-payment. Ak teda mame 60 miliard, tak budeme z neho financovať púriority / u nás je to definobvane ako kriticke riziko/ a nič viac. Hladajte pod pripomienkovzm konanim, t.č. sako kľučove su tam dva zakony a o zdravotnom poisteni a Urade pre dohľad. Asi budeme musieť zaujimavejsiš veci dať zvlast.

  #829
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Mata Harri wrote:

  Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

  Str. 36 7. kapitola – Kvalita
  Je kapitolou, kde treba začať, ak nám ide o reformu zdravotníctva. Všetky ostatné kapitoly pojednávajú totiž o reforme financovania zdravotníctva, nie o reforme samotného zdravotníctva.

  Jediným logickým dôvodom existencie zdravotníctva je pohotová kompetentná pomoc každému, kto sa ocitne v stave ohrozenia na živote, straty zdravia a tým i kvality života.

  Základným kritériom funkčnosti systému je KOMPETENTNOSŤ. Každý zdravotnícky výkon predstavuje priamy alebo nepriamy zásah do cudzieho ľudského života a každý urobený neindikovaný výkon skryte alebo zjavne poškodzuje pacienta. Rovnako poškodzuje neurobenie výkonu, ktorý je v danej chvíli indikovaný. Základnými atribútmi kompetentnosti sú odbornosť a organizácia.

  12 rokov tu prebieha (pod nálepkou – transformácia zdravotníctva) proces hrubo potláčajúci odbornosť, likvidujúci organizáciu výkonov do neoddeliteľných komplexov.*

  *vysvetl.: Ide o zoskupenia potrebných výkonov vo vzťahu k diagnostike a liečbe. Napr. polytrauma s crush sy potrebuje kanyláciu, intubáciu, ventiláciu, resuscitáciu obehu (ICU), CT, traumatologický oper. výkon, kontinuálnu hemodiafiltráciu atd, s časovými limitmi účinného zásahu.V nekompetentnom systéme, je pac. s polytraumou prijatý na pracovisko, kde je traumatologický tím, ale nefunguje CT a pac. sa musí na vyšetrenie transportovať do iného mesta, s ventilátorom, personálom. Alebo pac. je prijatý do zariadenia, kde síce je CT, ale je dostupné iba počas pracovnej doby, takže s diagnostikou sa čaká a potom dodatočne sa pacient prevezie na traumatologiu do iného mesta, už s rozvinutými komplikáciami.

  Nákup a umiestňovanie tzv. „veľkej techniky“ do menších, dokonca ambulantných zariadení môže prispieť k zvýšeniu odbornej úrovne, alebo aspoň spoločenskej prestíže zariadenia, ale to si môžu dovoliť v Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, pri cca 2500 dolárov na osobu a rok, ale pri rozpočte 300 dolárov sa iste veľmi ťažko uvoľňujú zdroje na prístrojovú techniku a je trestuhodné, ak slúži na zlepšenie komfortu a image triviálnych výkonov a pre život zachraňujúce situácie je nedostupná.

  Rozprávkový kráľ sa preoblečený za pastiera pohyboval medzi ľudom, aby zistil reálny stav krajiny. Pracovníci, ktorí rozhodujú o nákupe a umiestnení techniky by mali povinne sa zúčastniť transportu pacienta v kritickom stave na neodkladné CT vyšetrenie vzdialené 20 – 40 km od nemocnice so štatútom – koncová.

  Kto si prečíta knižku dcéry pána prezidenta o priebehu prezidentovej liečby u nás a v Rakúsku, tak si urobí obraz o stave nášho zdravotníctva. My máme potencionálne rovnako kvalitných odborníkov, máme rovnakú techniku, rovnaké ventilátory, rovnaké spektrum liekov, ale u nás by liečba bola asi dopadla zle. Chýba nám racionálna organizácia integrovaných medicínskych výkonov. V neorganizovanom provizóriu sú kompetentné výkony náhodným výsledkom.

  Ešte bude pokračovanie.

  #830
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  Kniha slávnostne oslavi druhé narodeniny. reforma zdravotnictva je o.i. hlavne reforma financovania, pretože v ostatnych parametroch / vzdelanie, priostroje, lieky/ je naše zdravoitnictvo OK a nefunguje, pretože poeniaze idú akosi pomimo. 😛

  #831
  Anton Hanusin
  Účastník (Participant)

  Prihrejem si polievočku – o racionálnej organizácii mal byť pokus rozprúdiť diskusiu na tému polytrauma systém – avšak zdravotníkov asi naozaj viac zaujímajú toky peňazí. Nikdy nezavediete systém, ktorý urobí ošetrenie polytraumy finančne zaujímavým, maximálne zreálnite platby s nákladmi, preto pokiaľ sa nezavedie racionálna organizácia pri tomto probléme zhora, polytraumatizovaní pacienti budú zbytočne umierať.

  #832
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Rudolf Zajac wrote:

  v ostatnych parametroch / vzdelanie, priostroje, lieky/ je naše zdravoitnictvo OK a nefunguje, 😛

  Pretože v reforme sa ráta s Darwinovskou selekciou (zdravotných výkonov) cestou prirodzeného výberu(poisťovňami) a tento evolučný proces bude trvať miliardy rokov

  @Mata Harri wrote:

  Študujem dokument : Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

  Pokračovanie:
  Financovanie zdravotníctva

  Dnešné pravidlá a mechanizmy financovania zdravotníctva sú nedemokratické, personál je vydieraný, v postavení bezprávneho otroka. Schopnosti, vedomosti sú totálne dehonestované, pracovitosť a odborná kompetentnosť sú absolútne nežiadúce. Vydieranie je pekelne zákerné, zneužívajú sa obmedzené možnosti personálu sa brániť, pretože zodpovedá za životy pacientov. (Horúci úvod na zahriatie).

  12 rokov sa pokúšame transformovať ekonomiku zdravotníctva a čudujeme sa, že efekt sa nedostavil. Je to logické. Ekonomické zákony pôsobia v istom ekonomickom prostredí. Reformné kroky v ekonomicky ľahko poddimenzovanom prostredí môžu učinkovať blahodárne, ale ak sa prekročí únosná miera poddimenzovanosti, blahodárny účinok sa mení na zhubný (Pri ľahkom znížení prívodu potravy človek sa zbaví prebytočného tuku, pri ťažkom znížení zomrie).

  Simulácia ekonomických vzťahov priaznivo učinkujúcich v hospodárskej ekonomike vedie v zdravotníctve k odlišným výsledkom, pretože ide o násilnú implementáciu do iného hodnotového systému. V hospodárskej ekonomike napr. kvalita je prostriedkom, v zdravotníctve podmienkou. Kvantitatívne ukazovatele výkonnosti v moderných ekonomických systémoch nepredstavujú žiadnu ekonomickú hodnotu.V socialistickom zdravotníctve kvantita sa cenila ako ukazovateľ výkonnosti,čiže čím viac výkonov, tým viac chorých, tým lepšie zdravotníctvo. Rovnako dnes výkonnosť vyjadrovaná kvantitatívne je v zdravotníctve chybným ukazovateľom, podobne delenie zdravotníkov na kvantitatívne výkonnejších a menej výkonných. Výkony sa uskutočňujú na živých pacientoch (5 miliónov občanov to je 5 miliónov možných cholecystektómií, apendektómií 10 miliónov nefrektómií, amputácií DK alebo HK, permanentných močových katétrov….). Pacienti nie sú pracovným materiálom, na ktorom uskutočňujeme výkonnostné preteky. Keď sa na Slovensku vyhodnocovali výkony pomocou bodovníka, tak sa zistilo, že (zbytočných )výkonov sa naprodukovalo dosť a keď sa vyhodnocovali kraje (3), tak v prepočte dosiahnutých bodov na obyvateľa i na pacienta boli medzi krajmi zanedbateľné rozdiely. Táto objektívna skutočnosť oprávnene bola dôvodom prechodu na platby per capitam u praktických lekárov.

  Nemocnice
  Základným ukazovateľom kvality jednotlivých pracovníkov je kompetentnosť zodpovedajúca postaveniu pracovníka v tíme. Hierarchia kompetencií v tíme umožňuje bezpečnú diagnostiku a liečbu pacienta pri potrebnom odbornom vývoji pracovníkov od skončenia univerzitného štúdia. Vývoj odborníka v nemocnici trvá priemerne 8 rokov. Kompetentnosť znamená schopnosť sa správne rozhodnúť. Indikovať výkony, ktoré sú medicínsky indikované a biologicky nie sú spojené s väčším rizikom ohrozenia pacienta ako je očakávaný profit.Spôsobilosť prevziať zodpovednosť za výkon u rizikového pacienta, keď neuskutočnenie výkonu sa rovná smrti, uskutočnenie výkonu poskytuje možnosť záchrany. Schopnosť modifikovať liečbu pri atypickom priebehu ochorenia, zvládnuť raritné stavy.Diagnostický a liečebný výsledok zabezpečuje tím a nie jednotlivec. Nekompetentný jednotlivec v tíme nesmie pracovať, pretože by maril prácu tímu a ohrozoval pacienta.Kompetentnosť je výsledkom kvalifikácie, trvalého vzdelávania, talentu a skúseností. Postavenie jednotlivca v hierarchii kompetencií je vyjadrené platovými triedami, skúsenosti, roky štúdií počas osobného voľna sú odstupňované podľa odpracovaných rokov.

  JE TRESTUHODNÉ, ŽE SA POVAŽUJE ZA REFORMNÝ KROK NOVELIZÁCIA PLATOVKY, KTORÁ ZÁKONOM BUDE ZARUČOVAŤ PLAT NEKOMPETENTNÝM. V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE V 21. STOROČÍ NEKOMPETENTNÝ PRACOVNÍK BUDE MAŤ ZÁKONOM ZARUČENÉ MINIMUM PLATOVEJ TRIEDY, OSTATNÍ KOMPETENTNÍ PODĽA ZVÁŽENIA RIADITEĽA A EKONOMICKÝCH MOŽNOSTÍ NEMOCNICE MÔŽU (ALE I NEMUSIA) DOSTAŤ VIAC.

  Odmeňovať zamestnancov podľa výkonnosti, resp. produktivity práce je reminiscenciou socializmu. Práca musí byť rozložená rovnomerne a tam, kde je jej veľa, musí byť viac personálu. Tím rozdelený na chovných a ťažných je nekompetentný. Ako príde ťažko chorý k tomu, že okolo neho prebehne upachtený pseudovýkonný doktor, ktorý na pacienta nemá čas, lebo musí prebehnúť veľa pacientov. Je efektívne výkonný? Ak vedúci pracovník v tíme toleruje menej výkonných , tak ho treba odvolať za managersku neschopnosť. Menšia výkonnosť sa dá ošetriť zákonne, znížením pracovného úväzku.

  Pozn. viac som nestihla, bude pokračovanie

  #833
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Mata Harri wrote:

  Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

  Posledná časť

  Primárnym poslaním nemocníc je diagnostika a liečba pacientov, ktorá sa nedá zaistiť ambulantne. Zabezpečuje ju nemocničný zdravotnícky personál a k tomu potrebuje lieky, ŠZM a techniku. Všetko ostatné je support. Každá vlna transformačného procesu riešila prevážne support, doteraz sa NEOTVORIL problém diagnostiky a liečby hospitalizovaných pacientov.

  PROJEKTY FINANCOVANIA NEMOCNÍC, VYPRACOVANÉ Z DEFEKTNÝCH PODKLADOV SÚ EKONOMICKY NEÚČINNÉ, PRETOŽE SÚ PRIMÁRNE DEFEKTNÉ a ich násilné presadzovanie spôsobuje rozklad a nie reformu.

  PAUŠÁLNE PLATBY vypočítané z deficitného príjmu z predchádzajúcich rokov, celkový deficit prehlbujú, pretože nútia nemocnice každú nákladnú diagnostiku a liečbu kompenzovať zbytočnou hospitalizáciou desiatok tzv. lacných pacientov.

  DRG – neviem prečo sa usilujeme o svoj vlastný model, prečo nepreberieme ceny DRG z USA, tam sa na modeli pracuje 60 rokov, je perfektne premakaný. Nemocnice by prijali i pomernú redukciu platieb na 30 %.-

  DRG vypočítané z našich dlhodobých deficitných výdavkov bude rovnako deficitné, zaťažené obrovskou administratívou a čo je podstatné, tak ako je u nás zvykom, platby sa realizovať nebudú. Ale ak sa výpočty urobia seriózne, tak zviditeľnia to, čo oficiálne sa nechce priznať:
  – 80 % hospitalizácií je možné kryť paušálom,
  – 20 % sa v nákladoch diametrálne odlišuje (10 – 30 násobne), tieto stavy sa kumulujú vo veľkých nemocniciach,
  – oneskorený preklad ťažkých stavov na kompetentné pracovisko zvyšuje náklady na liečbu a zvyšuje úmrtnosť.

  Sme síce vzdelaní, ale neschopní pochopiť, že nič nové, originálne, zázračné nevymyslíme, že vo svete sa odskúšali všetky možné modely financovania nemocníc.

  Všetky potvrdzujú, že predpokladom efektívnej utilizácie financií je odborná kompetencia v jasnom organizačnom usporiadaní, so zásadami interdisciplinárnych a multidisciplinárnych činností (využitie plazmy a krvných derivátov, dozor nad nosokomiálnymi nákazami a ústavná ATB politika, parenterálna a enterálna výživa, intenzívna starostlivosť, resuscitácia, konsíliá atd. Neorganizovaná živelnosť by veľmi rýchlo rozložila odbornosť, ekonomiku i povesť nemocnice a znamenala by stratu dôvery pacientov.

  Typizácia nemocníc je derivovaná z dlhodobých demografických štatistík incidencie a prevalencie ochorení a medicínskych algoritmov diagnostiky a liečby, s náležite vybavenými pilotnými nemocnicami, v ktorých sa koncentrujú náročné diagnostické i liečebné výkony, a sieťou ostatných nemocníc.

  Bohaté štáty, ktoré si v nedávnej minulosti mohli dovoliť rozptýliť i nákladnejšiu diagnostiku a liečbu v regiónoch, v USA posunúť až do domácnosti pacienta, dnes vracajú drahú techniku do nemocníc a koncentrujú ju do multifunkčných celkov s nepretržitou dostupnosťou.

  Čo potrebujeme zmeniť, aby reforma zdravotníctva bola úspešná ?

  – Neiniciovať modely, ktoré nie sú dokonale pripravené a ktoré nemajú zabezpečené potrebné finančné krytie.
  – Overovať odbornú kompetentnosť pracovísk akreditáciou.
  – Vypracovať odborné usmernenia a koncepcie, ktorými sa živelnosť nahradí dobrou organizáciou práce.
  – Pri úprave siete nemocničných zariadení vychádzať z dlhodobých demografických ukazovateľov incidencie a prevalencie ochorení, diagnostickej a terapeutickej náročnosti a nepodliehať tlakom politických, lobistických skupín, ktoré nemocnicu považujú za potvrdenie lokálnej, či regionálnej prestíže, majú možnosť sa angažovať podporou niektorej z nemocníc nadregionálneho významu.
  – Vytvoriť podmienky pre technické vybavenie 3 koncových nemocníc, s preukázateľnou odbornou kompetenciou riešiť diagnosticky a terapeuticky náročné, komplikované a raritné stavy. Kritéria výberu i výsledky by mali byť verejné, posúdené nezávislou (i medzinárodnou) expertnou komisiou.
  – O postavenie v štátom garantovanej sieti by sa nemocnice mali uchádzať preukázateľnou odbornou kompetenciou a dobrou organizáciou práce.
  -Menej úspešné zariadenia zo siete postupne vyradiť, ponúknuť im náhradný program podľa potrieb regiónu i čas (napr. 2 roky) na transformáciu.

  Zásadnou príčinou znefunkčnenia nemocníc je demotivačný vzťah medzi obťažnosťou a vitálnou dôležitosťou výkonu a jeho finančným ohodnotením, likvidácia možnosti zaistiť si prosperitu vlastnou prácou. Pacienti i nemocnice sa stali bezprávnymi rukojemníkmi zákonom povoleného diktátu ekonomickými inštitúciami, znášajúci dopad ich chybných administratívnych rozhodnutí.

  Obnova základných funkcií nemocníc sa zaistí keď
  – Pacient si bude môcť slobodne vybrať medzi porovnateľnými nemocnicami tú, ktorej verí, že mu poskytne odborne kompetentné služby.
  – Poisťovňa za výkon zaplatí nemocnici, v ktorej sa výkon urobil. Do zavedenia DRG odstupňovanými paušálmi podľa charakteru predpokladaného výkonu. Platí pobočka, v ktorej je pacient poistený a nie pobočka, sídliaca v meste, v ktorom sa nachádza nemocnica.
  – Zavedú sa odstupňované paušály nie podľa typu nemocnice, ale podľa typu a náročnosti výkonu.
  – U zložitých, materiálne technických a život zachraňujúcich výkonov, seriózne dokumentovaných uhradia sa náklady na lieky, ŠZM mimo paušálu za výkon. Ich zoznam by mal byť určený dohodou poisťovne, MZ, odborných organizácií. Ide o kritické stavy na OAIM a JIS, polytraumy a nosokomiálne infekcie atd. Špecifické programy sa naďalej budú riešiť špeciálnymi paušálmi.
  – Všetky takéto nákladné výkony majú byť zverené pracoviskám s objektívne dokázanou spôsobilosťou ich kompetentne riešiť a musia byť pod trvalou kontrolou.

  Tak ako vo všetkých štátoch EU, zdravotníctvo by malo patriť medzi priority štátneho záujmu a cestou MZ stanovovať pravidlá a kompetencie, organizačné usmernenia, potvrdzovať akreditácie atd. So záväznou platnosťou pre všetky nemocnice – štátne, súkromné, spravované regiónom atd.

  Poisťovne nemôžu pacienta nútiť k hospitalizácii v nemocnici, v ktorej hospitalizovaný byť nechce, pokial má ústavným zákonom deklarovanú slobodu výberu. Pri zmene ústavného zákona, poistenec musí mať možnosť slobodného výberu, pokiaľ na tom nástojí, čo mu poisťovňa môže garantovať napr. cestou pripoistenia.

  KONIEC

  Ps. Ospravedlňujem sa za rozsiahle príspevky
  [/img]

  #834
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  No fajn, teraz by si mala Mata Hari všetky svoje prispevky prečitať a najsť rozpory. Hlavne v požadovaných čionnostiach vo väzbe na funkcie a úlohy štátu. Pozor na DRG, to nie je kopirovatelne, navyše z USA, to je v podstate interaktovny cennik vykonv respektujuci tolko idnidvidualnych kriterii, ze nie je mozne ani len v krajinach EU zaviest spolocne DRG.

  #835
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Rudolf Zajac wrote:

  No fajn, teraz by si mala Mata Hari všetky svoje prispevky prečitať a najsť rozpory. Hlavne v požadovaných čionnostiach vo väzbe na funkcie a úlohy štátu. Pozor na DRG, to nie je kopirovatelne, navyše z USA, to je v podstate interaktovny cennik vykonv respektujuci tolko idnidvidualnych kriterii, ze nie je mozne ani len v krajinach EU zaviest spolocne DRG.

  1. Prečítala som, rozpory som nenašla.
  2. Vonkoncom nie v požadovaných funkciách a úlohách štátu. Štát cestou zákonodarstva a dodržiavania zákonov determinuje vlastnosti usporiadania vecí verejných. V príspevkoch uvedené činnosti vo väzbe na funkcie a úlohy štátu (MZ) sú činnosti, pre ktoré si kompetencie ponechalo MZ. Takže sú. A ja reagujem na ich odraz v praktickom živote.
  Ale oceňujem vašu profesionálne vyhýbavú reakciu.
  3. DRG – súhlasím. Ale spriemerňovanie deficitných platieb pokladám za priveľkú námahu k dosiahnuteľnému benefitu.

  #836
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  Vzdavam sa. 😀

  #837
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Rudolf Zajac wrote:

  Vzdavam sa. 😀

  Tak to teda nie. Ja som poctivo napísala, kde vidím chyby. A chcem sa poučiť, kde robím chyby. Predpokladám, že forum je diskusia a nie boj.
  Takže si prosím vysvetlenie, v čom si odporujem.

  #838
  imported_Rudolf Zajac
  Účastník (Participant)

  Už som to vzdal a zda sa že neide o diskusiu, ale o dialog. Takže ak chcete nazory inych musite ich vyprovokovat k diskusii. Adresy ucastnikov su zvacsa k dispozicii.

  #839
  Mata Harri
  Účastník (Participant)

  @Rudolf Zajac wrote:

  Už som to vzdal a zda sa že neide o diskusiu, ale o dialog. Takže ak chcete nazory inych musite ich vyprovokovat k diskusii. Adresy ucastnikov su zvacsa k dispozicii.

  Diskusia, či dialóg? Rekapitulácia
  MH – študujem dokument
  Anton Hanušin – balík 60 miliard
  MH – prvé pokračovanie
  Minister – diskusia ide svojim smerom
  MH – Kvalita
  Minister – kniha má narodeniny
  Anton Hanušin – prihrejem si polievočku…
  (moja poznámka – máte pravdu, každá stratená hodina u polytraumy zhoršuje prognózu. A to isté je i u iných akútnych závažných stavoch. Na JIS sa dostávajú až v štádiu MOF. Pritom včasnou intenzívnou starostlivosťou by sa MOF dalo zabrániť.
  MH – pokračovanie
  MH záver
  Minister – rozpory v príspevkoch
  MH – nenašla som
  Minister to vzdal
  MH- tým, že dialóg nie je prípustný, nemôžem reagovať na príspevok o workshopu v BB . Rozčarovanie prikryjem kyticou k jubilejnému stému príspevku pána ministra a vzdávam sa nároku na odpoveď.

Zobrazuje sa 15 príspevkov - 16 až 30 (z celkového počtu 61 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.
Navigate