Imuno-negramotné "Zdravotníctvo 2020" ?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Imuno-negramotné "Zdravotníctvo 2020" ?

Zobrazuje sa 1 príspevok (z celkového počtu 1)
 • Autor
  Príspevky
 • #11444
  MUDr. Denisa Mitanova
  Účastník (Participant)

  Prevzaté z http://www.health.gov.sk/?tlacove-spravy&sprava=forum-zdravotnictvo-2020-1
  Fórum „Zdravotníctvo 2020“ 8. jún 2011

  Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik sa zúčastnil 7. júna 2011 v priestoroch ministerstva na slávnostnom otvorení fóra pod názvom „ Zdravotníctvo 2020“. Vytvorenie tejto odbornej a nadpolitickej platformy o perspektívach slovenského zdravotníctva je zakotvené v Programovom vyhlásení vlády SR. Generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR Tibor Hlavatý predstavil na ňom Správu o stave zdravotníctva na Slovensku. Jej cieľom je sumarizovať a analyzovať aktuálne informácie o zdravotníctve ako podklad pre tvorbu zodpovednej zdravotnej politiky, koncepcií a stratégií rozvoja. Tento dokument poskytuje komplexný audit súčasného stavu slovenského zdravotníctva a je podkladovým materiálom pre návrh koncepčných riešení pre naše zdravotníctvo v strednodobom a dlhodobom horizonte.

  Ha-ha-ha
  …ide naďalej o stretnutie (uzavretá spoločnosť lojálnych farma-priemyslu), ktoré má aj do budúcna zabezpečiť ortodoxné orgie imunosupresívnej genocídy pod rúškom „humánneho“ zdravotníctva alebo dokonca vyhladzovania?
  Pozri: http://www.badatel.sk/index.php?option=com_fireboard&Itemid=52&func=view&id=342&catid=8
  …samozrejme aj fórum „Zdravotníctvo 2020“ bolo brzdou pozitívneho vývoja zdravotníctva, ak sa na ňom zúčastnili výhradne farmaceutickým priemyslom „vygumované hlavy“, ktorých prístupy k zdravotníctvu vrátane prístupov k pacientom, podmieňujú súčasné ich vzťahy s farmaceutickým priemyslom alebo s jeho biznisom.
  Žiaden z nich nepatrí medzi osobnosti, ktoré dokážu vnímať viac, než ponúka štúdium lekárskej fakulty a konferencie PR agentúr, dotovaných, riadených či inak kontrolovaných farmaceutickým biznisom.
  Mnohí z nich ani netušia, že imunita má učenlivú reflexnú podstatu, ktorá sa na lekárskych fakultách neučí ale zatajuje, v prospech farma-biznisu, ktorý lekársku „vedu“ účelne filtruje, cenzúruje alebo modeluje.
  Lekársku fakultu môžu ukončiť len poslucháči, ktorí prejavia dostatočnú lojálnosť voči farmaceutickej „vede“ a jej metódam „liečby“ (imunosupresívna medicína), pričom mnohí z nich nemajú ani šajnu o imunoprogresívnej medicíne a jej metódach, čo dokazuje u mnohých aj ich vlastná „schránka“ alebo životospráva, vyjadrujúca ich stupeň imuno-gramotnosti resp. prístup k zdraviu.
  Dôkaz:
  Skúste prehľadať obsah ktoréhokoľvek vydania imunológie, ktorú doterajší alebo súčasný absolvent lekárskej fakulty musí absorbovať a zistíte, že reflexná podstata imunity v nich absentuje, úplne absentujú spôsoby, postupy a metódy v oblasti aplikovanej imunoprogresívnej medicíny, ktorá nevyhovuje cieľom a „vede“ súčasného farma-biznisu.
  …potom nečudo, že lekári ani netušia o možnostiach učenlivosti či tréningu imuno-neuro reflexov a následných súvislostí,
  …potom nečudo, že súčasná imunosupresívna medicína likviduje imunitu ako konkurenta farma-biznisu,
  …potom nečudo, že súčasná imunosupresívna medicína a jej moderná lekárska „veda“, je z pohľadu budúcich generácií negramotnou genocídou.

  Na zasmiatie aj na zaplakanie zároveň je, ak pacient príde do nemocnice dúfajúc v spasenie či pomoc, ale tam mu namiesto toho zoberú aj to posledné čo ešte by mu mohlo pomôcť, jeho imunitu, konkurenta farma-biznisu.
  Hoci státisíce pacientov zomrie každoročne po operácii, ožarovaní,
  alebo chemoterapii, tieto liečebné postupy naďalej zostávajú „bezpečné a účinné“ pri ortodoxne vnímanej medicíne.
  Imunosupresívna eliminácia či genocída je súčasťou dnešného zdravotníctva, podobne ako fašisti eliminovali oslabené či postihnuté osoby okatejším vápnom, chlórom či inak.
  Ešte nedávno bývalí minister zdravotníctva trúbil „pite zdravú vodu, vodu z vodovodu“, čo je len málo rozdielne tomu, čo bolo počuť v koncentrákoch „skočte do vápna, bude vám teplejšie“.
  Či mu farma-priemysel dobre zaplatil, aby imunosupresívne atakoval črevá tvoriac klientelu nemocníc, alebo si neuvedomil svoje ortodoxné vnímanie antibakteriálnosti?
  Motív tu byť musel, inak by netáral…
  Rovnako by netárali ostatní na stretnutí „Zdravotníctvo 2020″…

  Pre uvedené zoskupenie platí:
  „Pacient a jeho choroby budú naďalej nástrojom farma-biznisu“

  …ale
  Súčasná biosférická rovnováha je dôsledkom neuváženej chamtivosti ľudí natoľko narušená, že každý biznis založený na podvode, vrátane biznisu s chorobami má svoje hranice autodeštrukcie, lebo čím viac sa do podvodne „humánnej“ imunosupresívnosti naleje peňazí, tým viac bude neskôr potrebovať.
  – podstata autodeštrukcie:
  Výpalnícka „ochrana“ zdravia a jej klamlivé metódy liečby prostredníctvom súčasnej imunosupresívnej medicíny dosiahli neúnosné rozmery, kde vďaka imunosupresívnym metódam rastie populácia chorých a ubúda populácia produktívnych, ktorí by „solidárne“ prispievali biznisu s chorobami svojimi odvodmi.
  Imunosupresívne návyky sa dedia na úkor imunoprogresívnej učenlivosti z generácie na generáciu natoľko, že už novorodenec potrebuje zásahy do imunity?
  Aké zákony potrebujeme?
  nie imunosupresívnej medicíne,
  nie vakcínam biznisu vymyslených pandémii,
  nie vakcínam, ktoré aktivujú jalové subpopulácie T-lymfocytov a alergie,
  nie depopulačným vakcínam zo strany najbohatších,
  nie klamlivým metódam liečby,
  nie farmaceutickému lobingu a vplyvu na lekársku vedu,
  nie farma-produktom vo vestníkoch uhrádzaných úkonov,
  nie zatajovaniu učiva na lekárskych fakultách o reflexnej podstate imunity (zabudlivo-učenlivej)…
  Je načase myslieť a konať imunoprogresívne, v prospech imunity a zdravia budúcich generácií.
  Pozri: viewtopic.php?f=1&t=204
  Samozrejme súčasne by bolo vhodné eliminovať nepriaznivé teratogénne činiteľe prostredia v akom sa populácia nachádza, hoci aj drastickou zmenou pracovného prostredia vrátane obydlia, lebo purfrové činiteľe po pracovnej záťaži, imunita a lymfatická splavnosť, nemusia mať dostatočnú prevahu nad teratogénnym atakom prostredia.

Zobrazuje sa 1 príspevok (z celkového počtu 1)
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.
Navigate