Re: Zvládne občan reformu?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zvládne bčan reformu?? Re: Zvládne občan reformu?

#611
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

Vážený pán minister,

dovoľte mi reagovať na posledné vety Vašej odpovede.
Píšete, že ak občan na poplatok nebude mať, zaplatí to zaň jeho zdravotná poisťovňa.
Zásadne s Vami v tejto veci nemôžem súhlasiť. Je to nesprávne a nesystémové. Úlohou zdravotných poisťovní je financovanie zdravotnej starostlivosti a nie suplovanie inštitúcií sociálnej sféry. Nemajú na to ani prostriedky, ani nástroje. O peniazoch škoda hovoriť. Miliardové pohľadávky nemocníc a lekární sú všeobecne známe. Peniaze, ktoré občania platia do fondu zdravotného poistenia, nemajú byť používané na iné účely, inak zákonite nebude dosť na zdravotnú starostlivosť.
Ako revízny lekár by som sa chcel konečne dožiť toho, že budem môcť reálne a účinne kontrolovať, či je našim poistencom poskytovaná kvalitná a racionálna zdravotná starostlivosť. Namiesto toho som, rovnako ako všetci moji kolegovia, neustále zaneprázdnený rozhodovaním o „výnimkách“. Namiesto toho, aby sa zo zoznamu liekov a pomôcok konečne odstránili alibistické písmená RL a nahradili jasnými kritériami predpisovania, sa dozvedám, že sa na nás chystajú ešte delikátnejšie spôsoby, ako nám znemožniť skutočný výkon kontroly.
Snažím sa vžiť do situácie, že ako revízny lekár budem mať na stole zopár desiatok žiadostí našich poistencov o úhradu za stravu a pobyt v nemocnici. Podľa akých kritérií budem asi môcť objektívne rozhodovať? Dám si predložiť výmer o dôchodku? Alebo budem žiadať potvdenie od daňového úradu, že menovaný nevlastní žiadne nehnuteľnosti? Je chudobnejší ten, kto má malý dôchodok a miliónové majetky, alebo ten, komu hoci aj vyšší dôchodok zhltne vysoké nájomné? Vydá v tejto veci MZd vykonávací predpis?
V tomto štáte je dostatok úradov, ktoré majú starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi vo svojej náplni práce. Nesnažme sa ich suplovať. Nech sa radšej zdravotné poisťovne venujú riadne tomu, čo im prináleží.

Navigate