Re: úloha

#841
Mata Harri
Účastník (Participant)

Nikdy som nebola zástancom poskytovania zdrav. starostlivosti bezplatne a bez obmedzenia. Vždy som tvrdila, že občan by mal zvážiť, či sa chce v rámci zdravot. poistenia voziť, alebo liečiť. Poplatok za recept tu už bol za socializmu, potom sa neuvážene zrušil.
______________________________________________________

Úloha je jasná – máme 60 miliard na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a chceme ich racionálne a efektívne využiť.

Ale k tomu potrebujeme o existujúcom zdravotníckom systéme informácie typu – kto – čo – komu – ako – koľko – za čo poskytuje. Keďže najdrahšiu kapitolu zdravotníctva tvoria nemocničné zariadenia, zameriame sa prednostne na ukazovatele nemocničnej starostlivosti.

1. Ukazovatele nemocničnej starostlivosti

Neviem, či MZ má iný zdroj informácií, štatistické ročenky z UZIŠ vychádzajú neskoro, sú neadresné, postrádajú veľa dôležitých údajov. Ukazovatele nemocničnej starostlivosti sa uvádzajú sumárne za kraje a sú nekompletné, čo môže viesť k zavádzajúcim záverom.

Napr. z ročenky 2001 v prepočte na 10 000 obyvateľov:
Kraj A ma 118 postelí, 37 lekárov, náklady na obyvateľa a rok 11 tisíc.
Kraj B má 73 postelí, 16 lekárov , náklady 5, 7 tisíc
Kraj C má 86 postelí, 16 lekárov , náklady 5,2 tisíc.
Kraj D má 56 postelí, 12 lekárov , náklady 3,5.

Ale využiteľnosť posteľového fondu / priemerný hospitalizačný čas boli
v kraji A 234 / 10 dní,
v kraji B 268/ 9,8 dní,
v kraji C 255/ 9,7 dní a
v kraji D 240/ 9,4 dní.

O týchto údajoch môžeme povedať iba toľko, že je medzi krajmi nevyváženosť.

V štatistickej ročenke mi chýbajú tie isté údaje za jednotlivé nemocnice, k tomu spracované údaje zo záznamov o hospitalizácii – odkial a ako sú do jednotlivých nemocníc prijímaní pacienti, tiež v ktoré dni (pracovné – víkendy).

A nakoniec by som z uvedených záznamov o hospitalizácii navrhla zrušiť údaj – čo najviac ohrozuje pac. na životea pridať rubriky
– stav komplikovaný nosokomiálnou nákazou (ano, nie),
– náklady na lieky a ŠZM presahujúce dvojnásobok paušálu a presahujúce 100 000 Sk.

Zariadeniam, ktoré by boli schopné uviesť presnú sumu, by som každý záznam odmenila 1 Sk. 😀

Uvedené údaje poskytnú slušný obraz o každej nemocnici, jej význame a najmä odhalia slabé stránky systému, na ktorých bude treba pracovať. Bude pokračovanie.

Navigate