Re: Slušnosť káže..

#679
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

Medzi hlavné problémy nášho zdravotníctva rátam rýchly úbytok etických hodnôt. Mám preto taký malý návrh:
Ignorujme príspevky kolegov, ktorí nemajú toľko cti, aby uviedli aspoň svoje vlastné meno. Tak, ako hádžeme do koša anonymné dospisy.
Inak sa vystavujeme nebezpečiu manipulácie.

Dr. Poradovský

Navigate