Re: Re: platy

#653
Slavomir Kallay
Účastník (Participant)

Vážený pán minister,
ako moji kolegovia naznačili, Vaša predstava je preniesť princípy zo súkromných firiem do štátnych nemocníc. Upozorňujem väčšina NZZ si vyberá lukratívnu operatívu, lukratívne SVaLZ-y atď. nie je v tomto svetle predsa len určité špecifikum v doterajších štátnych zdrav. zariadeniach? Koľko ARO v Šaci, alebo v u Sv. Alžbety ošetrí do roka polytraum, KCP, atdˇ?
Okrem toho načo vkladáte do rozhodovania o platoch a o odbornej úrovni dve- podľa mňa zbytočné osoby(primár, riaditeľ)? Pracujem ako anesteziolog, a netreba mi žiadne tarify, ak mi bude umožnené poskytovať moje služby v rámci anesteziologického servisu. Verím, že budem ziskový, zabezpečím anesteziologický servis v rozsahu, ktoré teraz poskytuje naše ARO a aj s menším počtom ľudí. Aj v tomto prípade budete za „trh“? Mienite zaradiť do liečebného poriadku anesteziologické výkony? Priamo ste mi už odpovedali v diskusii, že to mienite urobiť kontraktačným systémom. Bude sa môcť v tomto systéme dojednávať aj anesteziologický servis, alebo bude v kontrakte na daný výkon, zarátaný aj anesteziologický výkon? Doteraz sa anesteziologické výkony nedali vykazovať ako samostaný výkon, rozrátavali sa buď na intenzivistické lôžko, alebo za statilo v nákladoch na jednotlivé chirurgické oddelenia. Obávam sa totiž, že aj pri kontraktoch sa zabudne, že treba počítať aj s nákladmi na anestéziu.

Navigate