Re: Re: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Re: Re: Paradoxy reformy

#827
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Mata Harri wrote:

Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

1. pokračovanie

Str. 33 Nevhodná štruktúra lôžkových zdravotníckych zariadení spočíva
a/ v nadbytku akútnych postelí

Tu chcem apelovať na predošlú diskusiu o kvalite. V USA začali s typizáciou nemocničných postelí cca v r 1918. Definovali funkciu i potrebné vybavenie a pri prvom prieskume reálneho stavu zistili, že definované parametre nedosahuje cca 90 % nemocníc. A trvalo im to 40 rokov, kým kompletizovali do štandardnej podoby cca 60 % nemocníc.

Ako je u nás definované “ akútne lôžko”? Akú má plniť funkciu a aké by malo mať potrebné vybavenie? Možno pokladať za akútne lôžka malé nemocnice, kde odbornosť, rovnako dostupnosť štandardných vyšetrení končí pracovnou dobou? Keď sa v noci prihodí niečo akútne pacientovi v malej nemocnici, tak má menej šancí na kompetentný zásah, ako pacient doma, ktorého rodina môže odviesť na primerané pracovisko.

My nemáme nadbytok akútnych postelí, MY NEMÁME DEFINOVANÉ PARAMETRE AKÚTNYCH POSTELÍ.

Administratívna reprofilizácia niektorých tzv. akútnych postelí prebieha už 12 rokov. S nepripraveným personálom, regiónom, poisťovňami. Formálny project slúži na zakrytie tunelizácie a ekonomických záujmov zákulisných skupín.

Zásadne to nie je project vychádzajúci z dokonalej analýzy potrieb a možností regiónu, na ktorom by sa dohodli zástupcovia regiónu, zdravotníckych zložiek, podnikateľských subjektov, poisťovne a MZ.

Navigate