Re: Re: finacovanie RZP

#608
rescue
Účastník (Participant)

Pán minister, naozaj nechcem byť pesimista.
Situácia je taká, že momentálne je prevádzkovanie RZP-čiek vedeniam nemocníc na obtiaž. Neustále nám vyhadzujú na oči, že si na seba nedokážeme zarobiť /vinou zlého cenového výmeru/, tým pádom nič pre seba nemôžme žiadať /prístroje, oblečenie apod/.
Kým nabehne Váš nový systém financovania ubehne minimálne rok. Je celkom možné, že niektoré nemocnice tu už nebudú. Nebolo by možné dovtedy zabezpečiť financovanie RZP napr. zo štátneho rozpočtu alebo z VÚC-čiek? Hovorím o regióne malých nemocníc s počtom okolo 40-70 tisíc obyvateľov. Hustota siete RZP je momentálne optimálna a súčasný /resp. navrhovaný/ systém siete RZP zabezpečuje dostupnosť v priemere 15 minút. Ak vypadne čo len jedna stanica, systém sa naruší a dojazdové časy sa neúnosne predĺžia.
Ďakujem.

Navigate