Re: platby za anestéziu

#682
Slavomir Kallay
Účastník (Participant)

Vážený pán minister,
trochu ma prekvapila Vaša reakcia na môj dotaz ohľadne vykazovania anesteziol. výkonov. Váš pohľad na vec je, prepáčte, trochu rozpoltený, protichodný. Anestézia je typickým subdodávateľom. Prečo mu na druhej strane beriete možnosť tým subdodávateľom aj byť!!!???. Tuším, ale bez urážky, že Váš pohľad na vec je tak trochu chirurgický. Ad 1. Za pokrok v chirurgii je ruka v ruke s rozvojom chirirgických techník, zodpovedný anesteziolog, ktorý dokáže chirurgovi čím ďalej tým chorejšieho pacienta pripraviť a bezpečne previesť operačným výkonom. Isto, je často nepopulárny, kontraindkuje zle pripraveného pacienta, navyše, často aj takého, ktorý sa do poradovníka dostal „cestami a necestami“ a využil všetky možnosti „neformálnych stimulácii“, aby tam aj nakoniec bol. Koniec koncov nakoniec operačný výkon pacient prežije. Ad.2. Rozvoj anestézie nabral na rýchlosti až v čase, keď sa stal samostatným odborom a oddelil sa od chirurgie!!!! Povojnový rozvoj anestézie bol veľmi búrlivý a nakoniec s celkovým rozvojom poznania viedol k boomu kardiochirurgických, transplantačných, laparoskopických a ďalších chirurgických techník. Včlenenie anestézie do chirurgického výkonu je podľa mňa cesta dozadu. Ad.3 Rozvoj anestézie ako subdodávateľa môže pomôcť aj k Vámi verejnej túžbe po znížení prezamestnanosti v zdravotníctve.Veď nie každá nemocnica má 5 operačných dní, ale anesteziologov zamestnáva. Zvyšok času sú platení zbytočne. Ad 4. Najlepšou anestéziou bude najlacnejšia, pretože ako prví sa škrtajú „subdodávatelia“. Kde je rozvoj prístrojového parku, nákup nových anestetík, ktoré sú kvalitatívne s výhodnejším vlastnosťami, hlavne ak uvažujeme o skracovaní doby hospitalizácie. Stoja však peniaze. Ako sa bude potom robiť odpis atď .Osobne viem o snahe z najvyšších anesteziologických kruhov dlhodobo upozorniť na tento problém Vaších úradníkov, avšak zbytočne. Dúfam, že toho nie je v tento predvianočný čas na Vás veľa. Prajem veľa zdravia a veľa dobrých rozhodnutí v Novom roku. MUDr. Slavomír Kállay

Navigate