Re: Otázka pre ministra

#874
Mata Harri
Účastník (Participant)

Absolútne súhlasím. Indikátory kvality sú neznámym pojmom nielen u pacientov, ale žiaľ u mnohých vedúcich pracovníkov. A čo je najhoršie, nie sú kritériom výberu v konkuzných konaniach. Úplne bazálnym predpokladom je – bezchybná práca. Dnes sa nikto nevzrušuje nad tým, že centrálne inštitúcie vydávajú materiály, obsahujúce množstvo profesionálnych chýb, ktoré potvrdzujú, že materiály boli narýchlo zbúchané. V medicíne sa čoraz častejšie uprednostňuje hrubý odhad pred definovanými vzťahmi, zrovnoprávnil sa pojem – ja sa domnievam, s pojmom – ja viem. A absolútnou špicou je vznik kategórie tzv. univerzálnych poradcov, expertov na všetko.

Navigate