Re: Neplodnosť

#655
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

Vážená pani,

nie som minister a nechcem suplovať jeho odpoveď na Vašu otázku, ale dovolím si adresovať Vám pár slov z pohľadu gynekológa, pracujúceho v zdravotnej poisťovni:
Myslím, že to, ako bude riešené financovanie liečenie neplodnosti v budúcom roku, nevie t.č. ani minister. Môže síce poznať návrh pripravovaného zákona o liečebnom priadku a zákona o zdravotnom poistení, ale nemôže vedieť, v akom znení budú nakoniec schválené NR SR.
Máte iste pravdu, že je to vážny zdravotný problém, ale nikde na svete nie je hradený zo základného, solidárneho balíka. Jediný spôsob, ako môže byť takáto starostlivosť reálne hradená zo zdravotného poistenia, je tzv. nadštandard, t.j. pripoistenie sa. Pretože toto pripoistenie bude práve určené na úhradu jasne stanovenej množiny výkonov a tu akumulované prostiedky sa nebudú môcť „prelievať“ na iné účely.
Že to zatiaľ nie je u nás možné, je len dôsledkom nekonečného odkladania nutných reforiem zdravotníctva a zdrav. poistenia. Práve fakt, že doteraz nikto nemal odvahu vyňať tieto – a mnohé iné zdravotné výkony zo základného balíka, je príčinou, že každý má teoreticky nárok na všetko, ale prakticky na nič „nie sú peniaze“. To je, pochopiteľne, ideálne prostredie pre korupciu. Takýto stav je naďalej neúnosný a jeho predlžovanie by viedlo k zrúteniu celého systému a k totálnemu chaosu. Ostatne, už stojíme na okraji priepasti a len dúfame, že sa nám nôžka nepošmykne a nepoletíme.
Držím Vám palce, aby sa reálne fungujúci systém podarilo vytvoriť čo najskôr. Môžem Vás ubezpečiť, že celá zdravotnícka verejnosť očakáva zverejnenie návrhov nových zákonov už veľmi netrpezlivo.

Navigate