Odpoveď na: Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby? Odpoveď na: Ako najst dobreho postytovatela zdravotnickej sluzby?

#906
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Dr. Poradovský Juraj wrote:

Re: MATA HARI,

Právo pacienta na slobodnú voľbu zdrav. zariadenia nikto nezrušil a bohdá ani nezruší.
Právo slobodného výberu ale neznamená automaticky povinnosť zdrav. zariadenia prijať do svojej starostlivosti každého, kto si to praje.
Pri súčasných finančných problémoch nemocníc sa dá pochopiť, že nie sú nadšené liečbou tých pacientov, kde sú náklady vyššie ako platba od poisťovne. V takých prípadoch obvykle odkážu pacienta na jeho spádovú nemocnicu. Rozhoduje o tom ale nemocnica, nie poisťovňa. Druhá vec je, že sa niekto pred pacientom rád na poisťovňu vyhovorí.

Súhlasím. problém je v spôsobe financovania hospitalizačnej zdravot. starostlivosti. Nemocnice majú povinnosť okrem akútnych stavov prijať všetkých pacientov zo svojho bezprostredného spádu, pacientov z iného spádu môžu prijať, ale nemusia. Pacientov s predpokladanými bežnými nákladmi zvyčajne prijmú. Nákladnejších pacientov „musia“ odmietnúť.
Ale:
Existujú pracoviská, ktoré robia istý druh výkonov, ktoré sa inde nerobia, ale snáď okrem transplantačných centier a dialyzačných stredísk, tieto „špecifické“ činnosti nie sú zmapované a nie je stanovené, pre aký spád uvedené výkony sa majú robiť. Preto takým pracoviskám neprislúcha povinnosť z nejakého spádu pacienta prijať a v tom vidím stratu práva pacienta na potrebný výkon. Pacient, ktorý prijatý nie je, stráca právo na uskutočnenie potrebných výkonov, pretože tam, kde by ho prijali, uvedené výkony nerobia a tam, kde ich robia, ho zasa neprijmú. Šetrí to síce poisťovni peniaze, ale podporuje korupciu. Ak by aj pracovisko chcelo prijať viac pacientov na „špecifické“ výkony, nemôže, pretože nemá financie na ich materiálne technický support.

Manažment pacienta zdravotnou poisťovňou nie je nápad poisťovní, ale MZ. Jeho praktickú realizáciu si vôbec nedokážem predstaviť. Ale MZ určite vydá k tejto veci jasný vykonávací predpis – tak ako k poplatkom

Prehlásenie, že poisťovne budú vyberať poskytovateľov, ktorí dokážu liečiť lacnejšie, sa pri súčasne platnej legislatíve nedá praktizovať. Myslím si, že poisťovne veľmi dobre chápu vzťahy : cost – benefit, alebo cost containement, ale nemôžu ich ovplyvniť. Jediný jasný vykonávací predpis by mohol byť ten, že poisťovne budú mať právomoci MZ, v ustanovovaní manazementu nemocníc, v tvorbe nemocničnej siete, v akreditácii pracovísk na niektoré činnosti, v politike vzdelávania atd 😀 😀 😀 😀 😀

Navigate