Odpoveď na: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Odpoveď na: Paradoxy reformy

#851
Mata Harri
Účastník (Participant)

S odpoveďou som spokojná. Otázka bola položená v teoretickej rovine, nešlo o postoj parlamentu k reforme. Ale v odpovedi ste naznačili, že istá rivalita napr. s Čechmi tu je a že vás poteší, ak ich v niečom predčíme. A podobná zdravá rivalita existuje napr. aj v odborných kruhoch.

V istej medicínskej oblasti zastupujem Slovensko v Európskej odbornej spoločnosti. Je to oblasť, v ktorej sme trochu zaspali a Česi nás zjavne podceňovali. Pred niekoľkými rokmi sa nám podarilo excelentne vyriešiť čiastkový problém, ktorý Česi nevyriešili dodnes.

Pred niekoľkými rokmi som iniciovala návrh koncepčného riešenia problematiky ako celku, čo by nás posunulo v hodnotení Európskou spoločnosťou poriadne dopredu, ale zablokovalo sa to našimi centrálnymi inštitúciami, roky bežali a my sme stagnovali. Ale sú indície, že teraz sa to konečne pohne dopredu.

Držím Vám palce, aby Vám vyšli všetky zákony, okrem jediného – týkajúceho sa platovky zdravotníckych zamestnancov.

Navrhovaná zmena platovky nás posunie do existenčnej závislosti na absolútne nekontrolovateľnom subjektívnom rozhodovaní vedúcich pracovníkov. Vyšší plat ako zákonom stanovený bazál je nenárokovateľný a súdne nevymáhateľný.

Predstavte si, že nová platovka zaručuje 3 atestovanému lekárovi, napr. pracujúcemu na JIS 250 Euro. Nepôsobí to dehonescujúco na Vaše lekárske „ja“?

Termíny lepší a horší , ktorými odôvodňujete opodstatnenie novej platovky, môžu byť uplatnené pri remeselníckej výrobe, kde lepší vyrobí za smenu viac kusov niečoho, alebo v športe, v zdravotníctve sa nedajú determinovať . Horší lekár, sestra, laborant predsa musí byť preradený z postu, na ktorý nestačí, alebo prepustený.

Súčasná platovka umožňuje diferencované odmeňovanie pracovníkov a som zvedavá, ako platíte riaditeľov nemocníc. Predpokladám, že dobre, čo potvrdzuje, že máme vynikajúcich riaditeľov. Ale ako môžu byť vynikajúci, keď dlhy nám rastú, je prezamestnanosť, nízka produktivita práce.

Alebo diferencujete a lepší riaditeľ dostane viac, horší menej? To by bolo nerozumné. Horšieho predsa treba vymeniť.

Budúca platovka to zamotá ešte viac. Ak riaditeľ bude mať dobrý plat, bude to znamenať, že dobre riadi a nemocnica pod jeho velením je dobrá a to sa bude musieť zohľadniť i v platoch zamestnancov.
😀 😀 😀
Ak riaditeľ bude mať horší plat, bude to znamenať, že jeho kvality sú horšie a taký riaditeľ nemôže posudzovať kvalitu zamestnancov.
:^o :^o :^o
A nakoniec, s kým tú reformu budete robiť, keď zo zdravotníkov urobíte beztvarú kolaborujúcu masu? :-# :-# :-#

Navigate