Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS Odpoveď na: Zdravotná poisťovňa a tvorba siete poskytovateľov ZS

#733
Anton Hanusin
Účastník (Participant)

Toto je jeden zo vzorcov, použitých pre výpočet nákladov pri pokuse zaviesť do praxe DRG v r. 1998. Je jedným z najjednoduchších, preto práve tento, ako príklad. Copyright prim. Torok

AN = Mlan+ Msan+Lan+Kan+San+Oan+ONan

AN náklady na anestéziu
Mlan adresné mzdové náklady na jedného anesteziológa
Msan detto na SZP
Lan adresné náklady na lieky pri danej anestézii
Kan detto na krvné deriváty
San detto na ŠZM
Oan odpisy anest. techniky
ONan ostatné priame a nepriame náklady na anestéziu (vyšetrenie)

Keď sa ako zdravotník, zarábajúci si na živobytie týmto spôsobom, zaujímam, koľko mi zostane na môj plat, zisťujem, že okrem prvých dvoch položiek sú všetky ostatné položky fixné – nemôžem použiť menšie množstvo liekov na anestézi než je potrebné, musím použiť predpísaný ŠZM, musím obnovovať techniku. Čo ostane sú čísla, ktoré odrážajú plat lekára a sestry. Môj plat sa teda odvíja od toho, aké číslo bude do tejto položky dosadené pri výpočte. Mám možnosť robiť efektívnejšie? Je možné obhospodarovať dve- tri operačné sály naraz ( s dvoma- troma sestrami – ako je to napríklad v USA) alebo robiť na sále sám, bez sestry?
Môj primár tvrdí, že existuje vestník, ktorý to neumožňuje. Ako teda možno zvyšovať produktivitu práce? Alebo sa cena práce (po maximálnom znížení všetkých položiek) stane práve tým rozhodujúcim bodom v konkurenčnom boji?

Navigate