Odpoveď na: Vyberači pre poisťovne

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Vyberači pre poisťovne Odpoveď na: Vyberači pre poisťovne

#708
Peter Lednicky
Účastník (Participant)

Ako som zo zákona a dôvodovej správy vyrozumel, poplatok by mal jednak pokryť administratívne náklady (za spracovanie údajov získaných pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na magnetickom nosiči) poskytovateľa a poisťovne (za štatistické spracovanie údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti) a taktiež eliminovať „nadužívanie“ zdravotnej starostlivosti (po vašom „odstrašovací poplatok“ 😮 ).

Ak sa niekto dobrovoľne vzdáva možnosti preplatiť si administratívne náklady, je to jeho vec, moment vytvorenia mechanizmu na elimináciu „nadužívania“ zdravotnej starostlivosti je však dôležitý. Prinesie to úsporu prostriedkov, využiteľných i na zlepšenie stomatológie.

Navigate