Odpoveď na: Neplodnosť = choroba

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Neplodnosť = choroba Odpoveď na: Neplodnosť = choroba

#657
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)

V Česku aj v Maďarsku je na každého pacienta k dispozícii zhruba 3x viac peňazí, ako u nás. Izrael na tom iste nebude horšie.
Práve preto, že ste platila, ako my všetci, do jedného neadresného vreca, sa Vaše peniaze použili aj na liečbu tých, čo si neplatili nič. Tým nemyslím len narkomanov a alkoholikov, ale aj všetkých poctivých pracovníkov skrachovaných štátnych podnikov, ktoré neodvádzali peniaze na zdravotné poistenie za svojich zemestnancov po celé roky.
Lenže naše zákony nepripúšťajú možnosť, aby sa niekomu odmietla zdravotná staroslivosť pre taký detail, že si neplatí poistné. Práve preto naše zdravotné poisťovne zatiaľ vlastne žiadnymi poisťovňami nie sú. Sú len prerozdeľovňami vybratých peňazí medzi zdrav. zariadenia.
Práve preto si myslím, že tieto zmeny budú nakoniec vo Váš prospech a spolu s Vami dúfam, že ten prechod bude rýchly a úspešný.

Navigate