Odpoveď na: kolektivna vina

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve kolektivna vina Odpoveď na: kolektivna vina

#1308
Mikulas Buzgo
Účastník (Participant)

Ešte ku kolektívnej vine, alebo lepšie povedané k vine ako takej. Jej dokazovanie nie je vždy ľahké. MH správne upozornila, že výkony sú aj pri postupe lege artis zaťažené výskytom komplikácií, pričom niektoré sú, žiaľ, aj smrteľné.

Ak zomrie pacient evidentne v súvislosti s diagnostickým alebo liečebným výkonom, je pre poskytovateľa (nemocnicu) jednou z najvyšších priorít zabrániť opakovaniu takejto tragédie. Niekedy je skutočne nutné zavrieť celú nemocnicu, častejšie však stačí poveriť dotyčného kolegu inými úlohami do vyšetrenia prípadu. Väčšinou to príjme s vďakou – kto raz prežil autohaváriu, má istý čas strach zo šoférovania.

Dôležitou súčasťou zvyšovania kvality je sledovanie a vyhodnocovanie komplikácií alebo nežiadúcich udalostí, aby sa mohli odhaliť a odstrániť systémové chyby (na ktoré doplácajú naši pacienti). K tomu je potrebné, aby lekári svoje chyby hlásili.

Obávam sa, že ak budeme v prípade medicínskych nehôd postupovať metódou neúmerne silných preventívnych, alebo ak chcete sankčných opatrení, povedie to k poklesu ochoty lekárov hlásiť nežiadúce udalosti.

Mimochodom, pozná niekto na Slovensku metodický pokyn obsahujúci zásady a pokyny pre zavádzanie centrálnych venóznych katétrov?

Navigate