Odpoveď na: kolektivna vina

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve kolektivna vina Odpoveď na: kolektivna vina

#1306
MUDr. Vladimir Kicik
Účastník (Participant)

Rudolf Zajac:…beží kapitácia…
Podľa môjho názoru celý systém kapitačnej platby teraz v SR nie je vhodný (,,splnil svoju historickú úlohu…“) a u praktických lekárov treba ho zmeniť.Dôsledok sa už prejavil:NIVELIZÁCIU praktických lekárov so všetkými jej dôsledkami v oblasti motivácie,výsledkov,platieb atď. ,,Dobrých“ lekárov ,,potlačil“ a ,,zlým“ lekárov pomohol.Asi väčšina (pacienti,PZS,zdravotné poisťovne,MZ) chce (?) presne opačný cieľ:DENIVELIZÁCIU.Ešte nenastal čas na zmenu?Dokedy?
Existuje aj iné riešenie.V SR v rámci mantinelizmu pri spôsobe úhrady praktických lekárov sme kračali od extrému po extrém-od vykazovania a platenia za ,,každé pohnutie prstom“ až po systém kapitačnej platby.

Navigate