Odpoveď na: kolektivna vina

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve kolektivna vina Odpoveď na: kolektivna vina

#1295
Mata Harri
Účastník (Participant)

Predpokladám, že v oboch prípadoch išlo o konkrétne výkony, ktoré urobili konkrétni ľudia. Ak sa dopustili trestného činu, budú podľa platných zákonov odsúdení. Trestať je možné iba v súlade s platnými zákonmi. Z trestného činu v oboch prípadoch nemohli byť obvinení tí, ktorí sa na ňom nepodieľali. Zodpovednosť je vždy spojená s možnosťou niečo ovplyvniť. Zamestnanci, ktorí pri výkone neboli, nemajú s trestným činom nič spoločné.
Cca pred 1 – 2 rokmi v Banskobystrickej poliklinike prebehla aféra odovzdania úplatku za vybavenie privatizácie rtg pracoviska, podľa platných zákonov bol odsúdený istý lekár z B.B. a jeden vo vysokej funkcii z MZ. Vtedy MZ nenieslo kolektívnu vinu korupcie či úplatkárstva ako celok.
Nepoznám okolnosti prípadov, ako to všetko prebehlo a čo všetko sa udialo non lege artis, ale takéto prípady by mali viesť k podrobnej previerke, či išlo o javy ojedinelé, nepredvídateľné, čiže zlyhal ľudský faktor, alebo išlo o dôsledok insuficientného systému, za ktorý bol zodpovedný primár, alebo riaditeľ.

Zavedenie kaválu je výkon, ktorý sa robí naslepo a krvácanie do hrunej dutiny je komplikáciou, ktorá sa vyskytuje. Otázkou je, či ten, ktorý ho zavádzal, poznal aktuálny stav hemokoagulácie, či dal urobiť kontrolný snímok, ako zabezpečil monitoring pacienta po výkone. Vo svete sú známe prípady, kedy pri podobnej príhode nie je odsúdený ten, čo kanyláciu vykonal, ale tí, čo po kanylácii mali pacienta sledovať a ho nesledovali. To je ta tímová zodpovednosť, v ktorej zlyhal jeden článok.

Navigate