Odpoveď na: Otazka

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Otazka Odpoveď na: Otazka

#1265
Mata Harri
Účastník (Participant)

Potešila som sa, že sa v reforme konečne začalo myslieť na preplácanie JIS. Po prečítaní si upresňujúcej formulácie, radosť sa vytratila.

Citujem

a) Maximálna cena výkonov poskytnutých jednému hospitalizovanému pacientovi na jednotke intenzívnej starostlivosti pri internom, neurologickom a kardiologickom oddelení sa stanovuje vo výške 50 % z maximálnej ceny hospitalizácie pacienta na týchto oddeleniach.

Konkrétne :

Vo vysokošpecializovanom ústave pre vnútorné choroby je max. cena 29 148, vo všeobecnej nemocnici 19 184.

50 % z uvedených cien je 14 574 a 9 592 Sk. Pre ilustráciu ešte cena intenzívnej starostlivosti na detskej JIS 62 657 Sk.

Zľakla som sa. To, že musíme zlikvidovať všetky JIS je jasné. Ale s akou cenou reálne sa ráta na posteľových oddeleniach?

Ešte poznámka k maximálnym cenám.

V civilizovanej ekonomike tržného typu výška maximálnej ceny je odvodená z minimálnej a priemernej ceny služby alebo výrobku, podľa Gaussovského rozptylu. Napr. ak priemerná cena krabičky zápaliek je 10 Sk, minimálna 8 Sk, tak sa nebude rátať s maximálnou cenou 2 milióny.
Aký je vzťah maximálnych cien zdrav. výkonov k priemerným a minimálnym cenám? Pre koho sú určené maximálne ceny tak vysoké, keď Jis môžu dosiahnúť iba 50 %, čím predpokladám, že i špičkové oddelenie dostane menej ako 50 % ?

Navigate