Odpoveď na: Otazka

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Otazka Odpoveď na: Otazka

#1262
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Rudolf Zajac wrote:

Upresnite pojmy ako medicinsky racionalne, ak dvaja robia to iste nie je to iste, ak dvaja lieca rovnaku dg / pozor statisticky vyznamny pocet rovakych dg/ tak potom by nemali mat vyrazne rozne naklady. Chyba mi asi logicka nit posledneho prispevku, prosim konkrentizovat.

Holadanov zaujalo Vaše modelovanie ekonomických vzťahov v zdravotníctve. Reagovala som poznámkou, že keby k modelovaniu ekonomických vzťahov sa pridalo i nastoľovanie poriadku v medicíne tak by to bol model ekonomicky efektívneho a medicínsky racionálneho systému, vysoko produktívneho.

Dnes medicínska racionalita je ekonomicky neefektívna.
Príklad:
Medicínsky erudovaný tím je schopný z 1000 prípadov bežne hospitalizovaných 400 vyriešiť ambulantne. 600 pacientov zhospitalizuje, ale nezmestí sa do paušálov, ktoré sú vypočítané spriemernením nákladov na hospitalizáciu i nenákladných a pritom zbytočne hospitalizovaných pacientov.

V štatisticky výpovednom počte rovnakých diagnóz by mali byť zahrnuté i prípady rizikové u polymorbídnych pacientov, u gerontov a isté % stavov s komplikáciami. Ale v istom zariadení sa robia iba prípady menej komplikované, rizikové posielajú inde, čo sa musí odraziť v rozdielnych nákladoch. U nás typizácia nemocníc je papierová, nie je determinovaná rozsahom, typom a obťažnosťou výkonov (cost containement), preto dve zariadenia rovnakého typu nemusia mať rovnaké náklady na istú dg. Poisťovňa to nevie odlíšiť z čísla dg, ani nemá na odlíšení záujem, takže opäť sú vo výhode tí, čo robia banálne výkony a v nevýhode tí, čo za druhých reparujú komplikácie, alebo riešia rizikových pacientov.

Roky sledujem štatistiky produkované UZIŠom. Sú koncipované tak, aby nič konkrétne sa nimi nedalo odhaliť. Posledné priehľadné štatistiky boli v porevolučných 2 – 3 federálnych ročenkách.

Chápem dôvody odmietania „necenzurovaných “ štatistických hodnotení.
Odhalili by deformity praktickej realizácie teoreticky formulovaných reformných zámerov. Ale čudujem sa autorom reformy, že sa nepokúsili aspoň o jednu analýzu praktickej realizácie ich reformných zámerov. Po takej analýze by sa mnohé kroky realizovali ľahšie.

Taká analýza je veľmi jednoduchá, všetky potrebné údaje sú k dispozícii.
Stačí vyhodnotiť počet hospitalizácií ročne(i počet ošetr. dní)pripadajúcich na územný celok so 100 000 obyvateľmi.

napr. súčasné štatistiky vychádzajú z počtu hospitalizovaných v nemocniciach nachádzajúcich sa na istom územi, napr.:
NsP Čadca hospitalizuje ročne 15 000 pacientov (16130 na sto tisíc obyv)
NsP D. Kubín hospitalizuje ročne 7500 pacientov (18 890 na sto tisíc obyv)
FNsP Martin hospitalizuje ročne 23856 pacientov (24327 na sto tisíc)

Takže vychádza, že najviac hospitalizovaných na sto tisíc obyv je v okrese Martin.

Ale ak vyhodnotíme, koľko bolo hospitalizovaných z uvedeného územia, tak zistíme, že:
Z okresu Čadca bolo za rok hospitalizovaných 21387 pacientov (23000 na sto tisíc obyv)
Z okresu D. Kubín bolo za rok hospitalizovaných 8300 pacientov (21000 na sto tisíc obyv)
Z okresu Martin bolo za rok hospitalizovaných 16670 pacientov (17000 na sto tisíc obyv)

Ak si takto vyhodnotíme celé Slovensko, tak zistíme veľké rozdiely medzi jednotlivými územnými oblasťami, ktoré určite nie sú prejavom diametrálne odlišného zdravotného stavu a tým i chorobnosti populácie.
Odhalíme tak deformovanú sieť a skryté čierne diery zdravotníctva, ktoré sme ochotní financovať.

Navigate