Odpoveď na: Otazka

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Otazka Odpoveď na: Otazka

#1251
emed
Účastník (Participant)

Moja predstava:
Plne súhlasím s tým, že politici musia rozhodovať o celkovom objeme financií ,kt . dáme do zdravotníctva ( ten objem bude vždy limitovaný silou ekonomiky). Je to otázka citlivá, lebo aj keď sme chudobní – tak musíme zabezpečiť „dnešnej dobe primeranú zdr. starostlivosť“. Súhlasím aj s tým, že podla toho objemu financií musia odborníci citlivo zvažovať, čo sa musí z toho balíka hradiť , a načo zatial nemáme…
Doteraz ako vidíme absolútne súhlasím s reformou a úprimne jej tlieskam =D>
Tu ale možno budem kacírom, skutočne si myslím, že na zabezpečenie tejto starostlivosti by stačila jedna event . dve štátom ovládané poisťovne.( teraz ich máme 5 — a ja sa pýtam – prináša to nejakú zdravú konkurenciu?, nie je zbytočných 5 pekných budov – ak by stačila 1?) Ja viem, namietať sa dá, že to nefunguje a tieto poisťovne sa správajú nezodpovedne a šafária od buka do buka. Čo bráni štátu vymyslieť účinné mechanizmy kontroly? dať do poisťovní odborníkov a prinútiť menežment byť zodpovednými?

Potom tu je oblasť komerčného pripoistenia . Oblasť širokáááá. Tu je to iná káva. Tu poisťovne sami – si stanovia ceny aj ponúkané služby za ne. Tu to krásne trh vyčistí. A tu bude aj možnosť byť určitou konkurenciou tej štátom ovládanej poisťovne.

To je mja predstava, ktorá vychádza z toho, že ak stanovím pravidlá za koľko nakúpim a čo nakúpim – nemôže chcieť od iného , aby úplne prebral zodpovednosť za tento nákup.

(Inak to som už písal inde, pokladničný systém – ako forma realizácie platieb za služby by nebol zlý…)

Navigate