Odpoveď na: Nova kategorizacia a informacie obcanom

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Nova kategorizacia a informacie obcanom Odpoveď na: Nova kategorizacia a informacie obcanom

#1221
MUDr. Vladimir Kicik
Účastník (Participant)

Zaujímavé návrhy.Priznám sa,že ako klinického farmakológa už aj mňa napadlo otvoriť si takú živnosť 3×3 m na poskytovanie rád pacientom pri výbere liekov.Ale teraz važne.Ako revízny lekár často radím (nie odporúčam!) naším nespokojným klientom pri alternatívnej farmakoterapii (farmaceutické a terapeutické alternatívy),že existujú aj iné liečivá (plnohodnotné) s menším doplatkom pacienta.
Mnohí pacienti sú však pevne naviazaní na konkrétny liek (to je sila dôvery!),čo im ako laikom nemôžeme vyčítať.Väčšina pacientov nechápe
pojem generika a nie je ochotná pristupiť na zmenu povedzme francúzskeho lieku za nemecké generikum a pod.Časť lekárov vychádza v ústrety týmto pacientom a vypísuje žiadosť o priznanie výnimky na plnú úhradu liečiva zdravotnou poisťovňou bez objektívneho preukázania neúčinnosti pôvodného liečiva,alebo potrebnej objektivizácie alergie či iného nežiadúceho účinku liečiva,a to len v snahe vyhnúť sa doplatku pacienta za nim požadovaný liek.
V NsP je riešením situácie spomínanej v diskusii využitie klinického farmakológa.V ambulantnej starostlivosti je to problém.Časté zmeny kategorizácie liečiv a nimi spomínaný argument nedostatku času už tak doplietli lekárov,že si neplnia zákonnú povinnosť informovať pacientov o výške doplatku pacienta.Spravidla pacient pri zmene kategorizácie až v lekárni zistí výšku doplatku.A začína hromženie.
Pri sledovaní naších nákladov na lieky už roky sledujem každý mesiac aj spoluúčasť pacientov na hradení liekov.Jeden skok bol v januári 2001 a druhý v decembri 2003.Všetky dalšie kategorizácie liečiv u nás boli bez efektu na výšku doplatkov pacientov.Spoluúčasť pacientov t.č. u nás neprekračuje 18% z naších nákladov na lieky.
Pri tvoerbe NILP sa zabúda,že generiká v systéme možností regulácie nákladov na lieky a kvality farmakoterapie sú len jednou z desiatok možností v rámci kontroly objemu liekov. Posledné roky dochádza ku veľmi výraznému nárastu podielu generík medzi liekmi aj v najbohatších krajinách.V r.2000 v USA podiel generík na predpísaných liekoch bol 70% (v r. 1984 bol len 18,6% a v r. 1996 41,6%).V r.2000 vo V.Británii generiká sa podieľali napr. pri liečivách na liečbu ochorení štítneje žľazy až 99%,pri antikoagulancicách 98%,antiagreganciách,hypnotikách a anxiolytikách 96%,pri kortikosteroidoch 95% atď.Mnohí kolegovia asi by boli prekvapení prístupom The Department od Defense Pharmacoeconomic Center v rámci Tricare napr. len pri tzv. Contract Drug,kde napríklad bol vybraný direktívne zo všetkých statínov jedine simvastatín (nemenujem firemný názov) a všetky ostatné statíny boli dané mimo.Vie sa o tom,že v samotných USA pre použitie niektorých liečív je potrebný súhlas Prior Authorisation?Pokračovať?

Navigate