Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1190
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Mikuláš Buzgó wrote:

MH,
pan minister ma pravdu. Urobte to, prosim, pre dobro pacientov a Vasich kolegov – intenzivistov. Radi by sme vyuzili Vas vedomostny potencial aj na pode SLK, ale ak dokazete presadiť aspon cast svojich nazorov (publikovanych na tejto stranke) priamo cez ministerstvo, budem uprimne rad.

Ďakujem. 😉 Určite sa budem usilovať o to, aby sa začala formovať dobrá organizácia odbornej práce. V otatných 10 rokoch znížila sa medicínska disciplína, vytratila sa rutinná spoľahlivosť a kvalita výkonov. Myslím si, že i keď máme menej finančných prostriedkov ako naši susedia, do EU nemusíme vstupovať ako outsideri, ale môžme sa prezentovať dobre zorganizovaným zdravotníckym systémom.

Mojou odbornou parketou je medicínska oblasť, ktorá patrí všetkým a nikomu, ktorá v rozhodujúcej miere ovplyvňuje liečebné náklady u hospitalizovaných pacientov a tou je klinická výživa.

Štúdie zo zahraničných pracovísk dokumentujú, že v nemocnici denne 1,6 % pacientov si vyžaduje kompletnú parenterálnu výživu a 6 % pacientov enterálnu výživu.

Na Slovensku vo veľkých nemocniciach sa v rámci šetrenia parenterálna alebo enterálna výživa indikuje denne iba u 0,2 – 0,3 % pacientov , v menších nemocniciach ani toľko.

Najčastejšou náhradou prirodzenej stravy, keď pacient nemôže, alebo nesmie jesť, sú infúzie glukózy a kuchynskej soli, ktoré sa považujú za najlacnejšie. Spotreba slanej a sladkej vody v nemocniciach je tak vysoká, že uživí na našom farmaceutickom trhu niekoľko zahraničných firiem. Rovnako je vysoká spotreba plazmy, ktorou sa narýchlo pred operačným výkonom koriguje hypoproteinémia, aby anesteziológ ho neskontraindikoval.
Ale:
1. Denná dávka kompletnej enterálnej výživy stojí 190 Sk
2. 3x 500 ml fyziológu + 3 x 500 ml 5 % glukózy stojí 220 Sk (bez infúznych súprav, tie treba prirátať, tiež katéter, tampón, desinfekčný roztok)
3. Denná dávka kompletnej parenterálnej výživy stojí 1200 Sk
4. 1 liter plazmy stojí 5300 Sk
5. Denná dávka tekutej sondovej výživy pripravenej z potravinárskych surovín stojí viac ako 200 Sk

Keby v nemocniciach sa:

1. 3 slané a 3 sladké nahradili enterálnou výživou, nemocnice by nemali malnutričných pacientov, ani vyššie náklady na výživu.
2. tekutá sondová výživa nahradila štandardnou polymérnou enterálnou výživou, nemocnice by poskytovali plnohodnotnú sondovú výživu bez vyšších nákladov stravovacej prevádzky
3. znížila spotreba plazmy na polovicu, bolo by dosť finančných prostriedkov na parenterálnu výživu pre všetkých pacientov, kde je indikovaná a ešte by sa ušetrilo niekoľko miliónov ročne a ďalšie milióny by sa získali odpredajom plazmy pre výrobu krvných derivátov

Toto všetko sa dosiahne vtedy, keď za klinickú výživu bude niekto zodpovedný. Keď v nemocniciach pre každý liečebný postup s multidisciplinárnym využitím bude vypracovaný manuál so záväznými algoritmami.

Predostrela som do fóra 4 medicínske oblasti, v ktorých neorganizovanosť, chýbanie algoritmov zbytočne zvyšuje náklady nemocníc. Nemyslím si, že tzv. ekonomické páky nastolia organizovanosť. Tú musíme nastoliť my, vypracovaním štandardných postupov.

Navigate