Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1168
Mata Harri
Účastník (Participant)

Ešte raz k nozokomiálnym infekciám.Ponechať riešenie nosokomiálnych infekcií v kompetencii managementov nemocníc by som prirovnala situácii, kedy lokálny výskyt cholery by sa ponechal na primátorov postihnutej lokality. Je to neporovnateľné? Myslím si, že je to porovnateľné. Na sepsu u nás zomrie veľa pacientov. Chcela by som poznať riaditeľa nemocnice, ktorý vie, koľko mu ročne zomrie pacientov na sepsu. A vobec si nemyslím, že zlá ekonomická situácia bude viesť vedúcich pracovníkov nemocnice k tomu, aby sa pustili do komplexného riešenia nosokomiálnych nákaz, pretože nevedia v čom spočíva problém.

Pán minister si myslí, že sa jedná o otázku kvality poskytovania zdrav. starostlivosti. Áno, jedná sa. Ale ide o problematiku odbornej kompetentnosti a tímovej práce. A tá musí mať svoje guidelines, nemožno to ponechať na úrovni – ja si myslím, že….. A nemožno to ponechať na lokálnu aktivitu. Darmo budem dodržiavať vysoký mikrobiologický štandard JIS, keď musím prijať pacienta z inej nemocnice, ktorý okrem hepatorenálneho sy má polyresistentnú pseudomonádovu sepsu.

Tu sme dávnejšie diskutovali o guidelines, že dr. Finďo už na nich pracuje. Okrem účastníkov tohto fóra, nikto o tom nevie. Vo svete guidelines vydávajú odborné spoločnosti, pracujú na nich stovky odborníkov. U nás to zvládne nejaká anonymná partia?

Čo si kto predstavuje pod pojmom – guidelines? Základné guidelines máme v učebniciach. Guidelines potrebujeme predovšetkým pre dobrú organizáciu činností interdisciplinárneho charakteru. Jednou z nich je prevencia a liečba nosokomiálnych nákaz.

Bola tu reč o práci rôznych komisií, napr. účelnej farmakoterapie, alebo i komisie pre nosokomiálne nákazy. Nepracujú. Chýbajú koncepčné podklady ich pracovnej náplne. Na požadovanej odbornej úrovni. So serióznymi analýzami a výstupmi. Ak existujú nejaké dielčie koncepcie, tak sú staré minimálne 20 rokov. Nemožno budovať odborné komisie na úrovni brigád socialistickej práce, postavené iba na osobnom entusiazme a tvorivosti. Vo fungujúcom systéme komisie slúžia na integráciu činností monošpecializovaných úsekov do multidisciplinárnych funkčných celkov.

K poznámke MUDr. Kičíka – ja si tiež nemyslím, že nosokomiálne nákazy majú byť starosťou poisťovní, ale ak má zdrav. zariadenie vysokú spotrebu ATB, tak by ich malo zaujímať prečo a aká sa u nich realizuje prevencia.

Navigate